Iawndal Awtomatig

  • Start: 16 March 2017
  • Status: Closed
  • End: 20 March 2017

Yn yr ymgynghoriad hwn rydyn ni’n nodi cynigion i gyflwyno iawndal awtomatig i ddefnyddwyr preswyl gwasanaethau llinell dir a/neu fand eang sy’n dioddef problemau ansawdd gwasanaeth mewn perthynas ag oedi cyn trwsio, oedi cyn darparu a methu apwyntiadau. Rydyn ni hefyd wedi rhoi cynigion ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint i sicrhau eu bod yn cael gwybodaeth well am ansawdd y gwasanaeth (gan gynnwys taliadau iawndal) y dylent eu gael gan eu darparwr llinell dir a band eang.

Yn gyntaf rydyn ni’n nodi ein bod yn bwriadu ystyried cyflwyno iawndal awtomatig yn ein Hadolygiad Strategol o Gyfathrebiadau Digidol. Yn yr adolygiad hwnnw roedden ni wedi datgan bod angen i’r sector cyfathrebiadau ddarparu gwasanaeth o ansawdd gwell o lawer, ac roedden ni wedi nodi bod iawndal awtomatig yn un o nifer o feysydd a allai helpu i gyflawni hyn.

Rydyn ni’n gwahodd i bob parti sydd â diddordeb ymateb i’r ymgynghoriad hwn erbyn 5 Mehefin 2017.

Ymgynghoriad: Iawndal wtomatig, Diogelu defnyddwyr rhag broblemau ansawdd gwasanaeth PDF, 2.0 MB

Atodiadau: Iawndal Awtomatig: Atodiadau PDF, 2.2 MB

Atodiad 11b: Taenlen Excel model Cartesian XLSX, 138.3 KB

Gallwch edrych ar fwy o ddogfennau islaw.

Nodyn i randdeiliaid: Cyhoeddwyd Atodiad 10 (Ymchwil Jigsaw – Iawndal Awtomatig) ar 24 Mawrth. Nodwch bod fersiwn newydd o atodiad 10 wedi ei gyhoeddi ar 29 Mawrth wedi i gamgymeriad technegol olygu nad oedd rhai o’r tudalennau yn yr atodiad yn weladwy. Ceir linc i atodiad 10 isod.


Download documents

Associated documents

Annex 13: Industry proposal
(PDF File, 317.4 KB)
Download

View responses

No responses to show.