Iawndal Awtomatig

  • Start: 16 March 2017
  • Status: Closed
  • End: 20 March 2017

Yn yr ymgynghoriad hwn rydyn ni’n nodi cynigion i gyflwyno iawndal awtomatig i ddefnyddwyr preswyl gwasanaethau llinell dir a/neu fand eang sy’n dioddef problemau ansawdd gwasanaeth mewn perthynas ag oedi cyn trwsio, oedi cyn darparu a methu apwyntiadau. Rydyn ni hefyd wedi rhoi cynigion ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint i sicrhau eu bod yn cael gwybodaeth well am ansawdd y gwasanaeth (gan gynnwys taliadau iawndal) y dylent eu gael gan eu darparwr llinell dir a band eang.

Yn gyntaf rydyn ni’n nodi ein bod yn bwriadu ystyried cyflwyno iawndal awtomatig yn ein Hadolygiad Strategol o Gyfathrebiadau Digidol. Yn yr adolygiad hwnnw roedden ni wedi datgan bod angen i’r sector cyfathrebiadau ddarparu gwasanaeth o ansawdd gwell o lawer, ac roedden ni wedi nodi bod iawndal awtomatig yn un o nifer o feysydd a allai helpu i gyflawni hyn.

Rydyn ni’n gwahodd i bob parti sydd â diddordeb ymateb i’r ymgynghoriad hwn erbyn 5 Mehefin 2017.

Ymgynghoriad: Iawndal wtomatig, Diogelu defnyddwyr rhag broblemau ansawdd gwasanaeth PDF, 2.0 MB

Atodiadau: Iawndal Awtomatig: Atodiadau PDF, 2.2 MB

Atodiad 11b: Taenlen Excel model Cartesian XLSX, 138.3 KB

Gallwch edrych ar fwy o ddogfennau islaw.

Nodyn i randdeiliaid: Cyhoeddwyd Atodiad 10 (Ymchwil Jigsaw – Iawndal Awtomatig) ar 24 Mawrth. Nodwch bod fersiwn newydd o atodiad 10 wedi ei gyhoeddi ar 29 Mawrth wedi i gamgymeriad technegol olygu nad oedd rhai o’r tudalennau yn yr atodiad yn weladwy. Ceir linc i atodiad 10 isod.


Main documents

Associated documents

Annex 13: Industry proposal
(PDF File, 317.4 KB)
Download
loading icon

Responses

Responder name Type
Andrews and Arnold Ltd (PDF, 108.6 KB) Organisation
bOnline Limited (PDF, 93.2 KB) Organisation
BT (PDF, 938.1 KB) Organisation
Butler, B. (PDF, 40.6 KB) Individual
Citizens Advice (PDF, 184.9 KB) Organisation