Trwyddedu DAB ar raddfa fach - Sut byddai Ofcom yn defnyddio swyddogaethau newydd a gynigir gan Lywodraeth y DU

  • Dechrau: 05 Gorffennaf 2019
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 04 Hydref 2019

Mae DAB ar raddfa fach yn ffordd newydd o drawsyrru radio digidol. Mae’n defnyddio datblygiadau mewn meddalwedd a thechnoleg gyfrifiadurol rad i ddarparu dull gweithredu hyblyg a fforddiadwy i ddarlledu gwasanaethau radio digidol yn diriogaethol i ardal ddaearyddol gymharol fach.

Cafodd y cysyniad ei brofi am y tro cyntaf yn y DU gan un o beirianwyr Ofcom, Rashid Mustapha, yn 2012. Yn dilyn hynny ariannodd y Llywodraeth gyfres o dreialon, a oedd wedi’u trwyddedu a’u hwyluso gan Ofcom, i brofi pa mor ymarferol yw’r dechnoleg. Roedd y treialon yn dangos bod DAB ar raddfa fach yn gallu bod yn ffordd gadarn a dibynadwy i orsafoedd analog bach ddarlledu ar ddigidol, yn ogystal â’r rheini sy’n dymuno lansio gwasanaethau radio newydd ar lwyfan tiriogaethol digidol.

Ymateb i'r ymgynghoriad yma

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau (RTF, 1.4 MB).


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
10Radio CIC (PDF File, 120.1 KB) Organisation
A12 Digital Radio (PDF File, 52.4 KB) Organisation
Actual Radio Ltd (PDF File, 85.2 KB) Organisation
All Arts and Media Ltd (PDF File, 95.9 KB) Organisation
Angel Radio (PDF File, 119.5 KB) Organisation