Datganiad: Trwyddedu DAB ar raddfa fach - Sut byddai Ofcom yn gweithredu ei swyddogaethau newydd

  • Dechrau: 05 Gorffennaf 2019
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 04 Hydref 2019

Datganiad a gyhoeddwyd 7 Ebrill 2020

Mae DAB ar raddfa fach yn ffordd newydd o drawsyrru radio digidol. Mae’n defnyddio datblygiadau mewn meddalwedd a thechnoleg gyfrifiadurol rad i ddarparu dull hyblyg a fforddiadwy o ddarlledu gwasanaethau radio digidol yn diriogaethol i ardal ddaearyddol gymharol fach.

Mae’r datganiad hwn yn egluro sut bydd Ofcom yn trwyddedu DAB ar raddfa fach, gan ddefnyddio’r pwerau rydym wedi’u cael gan y Llywodraeth o dan Orchymyn Amlblecs Radio ar Raddfa Fach a Radio Digidol Cymunedol 2019. Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar drwyddedu DAB ar raddfa fach, a gynhaliwyd rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2019, wedi cael eu hystyried wrth i ni lunio ein casgliadau.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
10Radio CIC (PDF File, 120.1 KB) Organisation
A12 Digital Radio (PDF File, 52.4 KB) Organisation
Actual Radio Ltd (PDF File, 85.2 KB) Organisation
All Arts and Media Ltd (PDF File, 95.9 KB) Organisation
Angel Radio (PDF File, 119.5 KB) Organisation