Cais am fewnbwn: Adolygiad o reoleiddio'r post

  • Dechrau: 11 Mawrth 2021
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 20 Mai 2021

Mae’n rhaid i Ofcom sicrhau bod rheoleiddio'r post yn cyd-fynd â newidiadau yn y farchnad a'i fod yn parhau'n berthnasol, yn addas i'r diben ac yn effeithiol. Gwnaethom adolygu ein fframwaith rheoleiddio’r post ddiwethaf yn 2017, gan ddweud bryd hynny y dylai aros yn ei le tan 2022. Y ddogfen heddiw yw'r cam cyntaf yn ein hadolygiad nesaf o reoleiddio'r post. Nid ydym yn gwneud unrhyw gynigion polisi ar hyn o bryd.

Fe hoffen ni dderbyn safbwyntiau a sylwadau ar y materion a godir yn y ddogfen hon, erbyn 5pm ddydd Iau 20 Mai. Rydym yn bwriadu cyhoeddi ymgynghoriad llawn ar ddyfodol rheoleiddio gwasanaethau post yn ddiweddarach eleni yn y dyfodol, cyn cwblhau ein hadolygiad yn 2022.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Advisory Committee for Scotland (PDF File, 170.1 KB) Sefydliad
CFH (PDF File, 149.5 KB) Sefydliad
Citizens Advice (PDF File, 2.7 MB) Sefydliad
Citizens Advice Scotland (PDF File, 240.9 KB) Sefydliad
Communications Consumer Panel and ACOD (PDF File, 118.4 KB) Sefydliad