Ymgynghoriad: Adolygiad o reoleiddio'r post

  • Dechrau: 11 Mawrth 2021
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 20 Mai 2021

Mae gan wasanaethau post rôl allweddol yn ein cymdeithas. Fe'u defnyddir gan bron bawb yn y DU yn rheolaidd, o ddosbarthu siopa ar-lein, i dderbyn gohebiaeth feddygol bwysig, i anfon cardiau at ffrindiau a pherthnasau.

Mae'r ddogfen hon yn nodi cynigion Ofcom ar gyfer rheoleiddio gwasanaethau post rhwng 2022 a 2027. Nod ein cynigion yw cefnogi cynaladwyedd ariannol ac effeithlonrwydd y gwasanaeth post cyffredinol, hyrwyddo cystadleuaeth a gwella diogelwch i ddefnyddwyr.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
ACRE (PDF File, 103.8 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Northern Ireland (PDF File, 120.3 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Scotland (PDF File, 207.1 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Scotland [response to call for inputs] (PDF File, 170.1 KB) Sefydliad
Amazon UK (PDF File, 182.3 KB) Sefydliad