Datganiad: Offer Cymharu Digidol – newidiadau i gynllun achredu gwirfoddol Ofcom

  • Dechrau: 17 Rhagfyr 2019
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 28 Chwefror 2020

Datganiad wedi'i gyhoeddi 27 Hydref 2020

Mae Ofcom yn credu y dylai pob cwsmer ffôn, band eang a theledu drwy dalu gael bargen deg. Rydyn ni eisiau i gwsmeriaid siopa gyda hyder, gwneud dewisiadau doeth a chael y fargen iawn ar gyfer eu hanghenion. Mae offer cymharu, fel gwefannau cymharu prisiau, yn darparu gwasanaeth gwerthfawr i bobl sy’n defnyddio’r ystod eang o gynnyrch ffôn, band eang a theledu drwy dalu sydd ar gael heddiw.

Mae gennym gynllun achredu gwirfoddol y gall offer cymharu ymuno ag ef, ar yr amod eu bod yn cyrraedd safonau penodol. Rydyn ni’n gwneud hyn i helpu i feithrin ymddiriedaeth yn y gwasanaeth maen nhw’n ei gynnig i gwsmeriaid. Mae’r ddogfen hon yn nodi ein penderfyniad terfynol ar sut y byddwn yn diwygio’r cynllun, fel ei fod yn parhau i fod o fudd i gwsmeriaid ac i sicrhau y cydymffurfir â deddfwriaeth Ewropeaidd newydd.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Broadband.co.uk (PDF File, 84.5 KB) Sefydliad
BroadbandSpeedChecker (PDF File, 162.6 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 290.2 KB) Sefydliad
Communications Consumer Panel and ACOD (PDF File, 83.9 KB) Sefydliad
Decision Tech (PDF File, 94.8 KB) Sefydliad