Helpu defnyddwyr i gael bargeinion gwell: Datganiad ar hysbysiadau diwedd contract a gwybodaeth flynyddol am dariffau gorau

  • Dechrau: 14 Rhagfyr 2018
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 01 Chwefror 2019

Mae Ofcom yn credu’n gryf y dylai cwsmeriaid gael bargen deg ar gyfer eu gwasanaethau cyfathrebu. Rydyn ni eisiau i gwsmeriaid allu manteisio ar y dewis eang o wasanaethau sydd ar gael a siopa’n hyderus, fel eu bod yn gallu cael y bargeinion gorau ar gyfer eu hanghenion. I helpu cwsmeriaid i wneud hyn, rydyn ni’n gorfodi gofynion newydd ar ddarparwyr i anfon gwybodaeth bwysig at eu cwsmeriaid pan mae eu contractau’n dod i ben ac yn rheolaidd ar ôl hynny.

Mae ein hanghenion newydd yn golygu bod yn rhaid i gwmnïau band eang, ffonau symudol, ffonau cartref a theledu drwy dalu hysbysu eu cwsmeriaid preswyl a busnes ynghylch pryd mae cyfnod sylfaenol eu contract yn dod i ben.  Bydd yr hysbysiadau hyn yn rhoi gwybod i gwsmeriaid preswyl am y tariffiau gorau sydd ar gael gan eu darparwyr. Bydd cwsmeriaid busnes yn derbyn hysbysiad i roi gwybod iddynt am y wybodaeth tariffiau gorau iddyn nhw. Yn ogystal bydd yr holl gwsmeriaid sydd tu allan i'w cyfnod contract yn cael y wybodaeth tariffiau gorau gan eu darparwyr o leiaf unwaith y flwyddyn.

Bydd y newidiadau hyn yn golygu bod darparwyr yn anfon gwybodaeth sydd wedi ei phersonoleiddio a'i deilrwa i filiynau o gwsmeriaid unigol. I sicrhau eu bod yn gwneud hyn yn iawn, bydd gan gwmnïau naw mis i wneud y newidiadau angenrheidiol i'w systemau a'u prosesau. Bydd cwsmeriaid yn dechrau derbyn yr hysbysiadau ar 15 Chwefror 2020.

Mae ein datganiad yn nodi'n fanwl yr anghenion rydyn ni'n gosod ar y cwmnīau.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
BT (PDF File, 653.7 KB) Organisation
Citizens Advice (PDF File, 439.5 KB) Organisation
Collective business response (Verizon, ATT, Gamma, Colt, CenturyLink) (PDF File, 549.6 KB) Organisation
Consumer Communications Panel and ACOD (PDF File, 179.5 KB) Organisation
Decision Tech (PDF File, 497.5 KB) Organisation