Helpu defnyddwyr i gael bargeinion gwell: adolygiad o'r arferion prisio ar gyfer band eang sefydlog

  • Start: 14 December 2018
  • Status: Closed
  • End: 01 February 2019

Rydym yn dibynnu fwyfwy ar fand eang boddhaol i fyw a gweithio. Mae argyfwng Covid-19 wedi tanlinellu pa mor ddibynnol yr ydym ar wasanaethau band eang yn y cartref. O ystyried pwysigrwydd band eang a gwasanaethau cyfathrebu eraill, mae'n hanfodol bod pobl yn cael eu trin yn deg gan eu darparwyr, yn cael bargen deg, a'u bod yn gallu ymddiried bod y marchnadoedd cyfathrebu'n gweithio'n onest.

Mae yna ddewis sylweddol ar gyfer cwsmeriaid band eang yn y DU, sy'n caniatáu i bobl ddewis o ystod eang o ddarparwyr a phecynnau sy'n addas i'w hanghenion. Ond rydym yn pryderu nad yw pob cwsmer band eang yn elwa o'r bargeinion da sydd ar gael. Mae rhai cwsmeriaid yn talu prisiau uchel y tu allan i gontract pan allent arbed arian drwy lofnodi contract newydd gyda'u darparwr neu drwy newid i gwmni newydd. Mae'r ddogfen hon yn nodi cynnydd pellach rydym wedi'i wneud i fynd i'r afael â'r broblem hon ers i ni gyhoeddi ein hadroddiad casgliadau cychwynnol ym mis Medi 2019.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

Ymatebion i'n hymgynghoriad ar hysbysiadau allan o gontract a hysbysiadau prisiau gorau blynyddol

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BT (PDF File, 653.7 KB) Sefydliad
Citizens Advice (PDF File, 439.5 KB) Sefydliad
Collective business response (Verizon, ATT, Gamma, Colt, CenturyLink) (PDF File, 549.6 KB) Sefydliad
Consumer Communications Panel and ACOD (PDF File, 179.5 KB) Sefydliad
Decision Tech (PDF File, 497.5 KB) Sefydliad