Helpu defnyddwyr i gael bargeinion gwell: Datganiad ar hysbysiadau diwedd contract a gwybodaeth flynyddol am dariffau gorau

  • Start: 14 December 2018
  • Status: Closed
  • End: 01 February 2019

Mae'n flaenoriaeth i Ofcom i sicrhau tegwch i gwsmeriaid.

Er bod nifer o gwsmeriaid yn cael gwell bargen ar gyfer eu band eang sefydlog, rydyn ni'n poeni bod eraill yn talu prisiau uchel alllan o gontract. Gallen nhw arbed arian drwy arwyddo contract newydd gyda'u darparwr neu newid i gwmni newydd. Felly, rydyn ni wedi cynnal adolygiad trwyadl o brisio band eang.

Mae'r ddogfen hon yn esbonio ein canfyddiadau a'n cynigion ac yn esbonio'r ymrwymiadau newydd gan gwmnïau i helpu cwsmeriaid i gael bargen well.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

Responses to our consultation on end-of-contact notifications and annual best tariff notifications

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
BT (PDF File, 653.7 KB) Organisation
Citizens Advice (PDF File, 439.5 KB) Organisation
Collective business response (Verizon, ATT, Gamma, Colt, CenturyLink) (PDF File, 549.6 KB) Organisation
Consumer Communications Panel and ACOD (PDF File, 179.5 KB) Organisation
Decision Tech (PDF File, 497.5 KB) Organisation