Helpu defnyddwyr i gael bargeinion gwell: adolygiad o hysbysiadau diwedd contract ac ymrwymiadau prisio gan ddarparwyr band eang a symudol

  • Start: 14 December 2018
  • Status: Closed
  • End: 01 February 2019

Rydym am i gwsmeriaid allu manteisio ar y dewis eang o wasanaethau sydd ar gael a siopa o gwmpas yn hyderus, fel y gallant gael y bargeinion gorau ar gyfer eu hanghenion. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, cyflwynwyd rheolau newydd, a ddaeth i rym yn 2020, gan ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr anfon gwybodaeth bwysig at eu cwsmeriaid – pan fydd eu contractau'n dod i ben ac yn rheolaidd wedi hynny. Rydym hefyd wedi sicrhau ymrwymiadau gan ddarparwyr mawr i ddiogelu cwsmeriaid rhag mathau penodol o arferion prisio. Mae'r adroddiad hwn yn archwilio effaith y mesurau hyn hyd yn hyn.

Diweddariad 6 Mai 2022 – gwerthusiad wedi'r ffaith o hysbysiadau diwedd contract (ECN)

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi gwerthusiad wedi'r ffaith o effaith cyflwyno ECN ar ail-gontractio a phrisio ar gyfer gwasanaethau band eang. Mae'r asesiad yn yr adroddiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiau ECN ar ganlyniadau sefydlog i gwsmeriaid band eang. Rydym yn defnyddio technegau econometrig i asesu effeithiau uniongyrchol ECN ar ail-gontractio cwsmeriaid ar yr un pryd â rheoli ar gyfer ffactorau eraill.

Hysbysiadau diwedd contract – Gwerthusiad wedi'r ffaith o effaith cyflwyno hysbysiadau diwedd contract (ECN) ar ail-gontractio a phrisiau gwasanaethau band eang (PDF, 159.8 KB)


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

Ymatebion i'n hymgynghoriad ar hysbysiadau allan o gontract a hysbysiadau prisiau gorau blynyddol

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BT (PDF File, 653.7 KB) Sefydliad
Citizens Advice (PDF File, 439.5 KB) Sefydliad
Collective business response (Verizon, ATT, Gamma, Colt, CenturyLink) (PDF File, 549.6 KB) Sefydliad
Consumer Communications Panel and ACOD (PDF File, 179.5 KB) Sefydliad
Decision Tech (PDF File, 497.5 KB) Sefydliad