Radio cymunedol

26 Medi 2019

Mae gorsafoedd radio cymunedol yn rhoi cyfle i gannoedd o gymunedau ar draws y DU i ddarlledu. Diolch i waith caled a brwdfrydedd y gwirfoddolwyr, maent yn adlewyrchu amrywiaeth o ddiwylliannau a diddordebau ac yn darparu cynnwys cyfoethog a gynhyrchir gan fwyaf yn lleol.

Fel arfer mae gorsafoedd radio cymunedol yn darlledu i ddalgylch sy'n fach yn ddaearyddol gyda radiws darpariaeth o hyd at 5 cilomedr ac yn cael eu rhedeg ar sail dim-er-elw. Gallant wasanaethu cymunedau cyfan neu wahanol feysydd o ddiddordeb -fel grwpiau ethnig, oed neu ar gyfer pobl sydd â diddordeb penodol. Er enghraifft, gallwch wrando ar orsafoedd sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth ddinesig neu arbrofol. Mae gorsafoedd cymunedol eraill yn targedu pobl ifanc, cymunedau crefyddol neu'r lluoedd arfog a'u teuluoedd. Maent yn gallu bod yn fuddiol iawn i'r gymuned gan eu bod yn cynnig hyfforddiant a newyddion cymunedol a chyfle i drafod.

Mae llawer mwy o bobl ledled y DU yn gallu gwrando ar radio cymunedol a’i fwynhau bellach, yn dilyn gwaith gan Ofcom i ymestyn y ddarpariaeth a gwella derbyniad.

Caiff gorsafoedd radio cymunedol eu llywio gan waith a brwdfrydedd gwirfoddolwyr. Maent yn adlewyrchu ystod eang o ddiwylliannau a diddordebau, ac yn darparu cymysgedd o gynnwys wedi’i gynhyrchu’n lleol, yn cynnwys newyddion, gwybodaeth a sgyrsiau.

Yn ystod 2019, cytunodd Ofcom i wella ansawdd darpariaeth 63 gorsaf radio cymunedol ac ymestyn darpariaeth 33 ohonynt, gan gynnig manteision radio cymunedol i gynulleidfa ehangach nag erioed.

Rydyn ni wrthi’n prosesu ceisiadau ar gyfer trwyddedau radio cymunedol newydd ac rydyn ni’n disgwyl dyfarnu’r rhain i orsafoedd llwyddiannus erbyn diwedd Mawrth 2020.

Dyma fydd rownd olaf y broses o drwyddedu gorsafoedd radio cymunedol ar FM neu AM yn y dyfodol agos, gan y byddwn yn dechrau trwyddedu gorsafoedd radio digidol lleol newydd cyn bo hir a fydd yn defnyddio technoleg ‘DAB ar raddfa fach’ flaengar, wedi’i harloesi gan un o beirianwyr Ofcom. Rydyn ni’n disgwyl gwahodd ceisiadau yn 2020.

Mae rhagor o wybodaeth am ein hymgynghoriad ynghylch DAB ar raddfa fach a’n gwaith i gefnogi radio cymunedol ar gael.

Radio Cymunedol: diweddariad o ran y blaenoriaethau sydd wedi’u nodi (PDF, 140.8 KB)