Gwnewch gais am drwydded radio amlblecs ar raddfa fach neu wasanaeth rhaglen sain digidol

25 Ionawr 2022

Hysbysebion gwasanaeth radio amlblecs ar raddfa fach

Mae'r adran hon yn cynnwys yr hysbysebion trwydded, ffurflenni cais, nodiadau canllaw a data technegol fydd angen arnoch os ydych chi'n dymuno gwneud cais am drwyddedau DAB ar raddfa fach sy'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd gan Ofcom.

Hysbyseb trwyddedau ar gyfer gwasanaethau amlblecs radio ar raddfa fach: rownd tri (PDF, 5.6 MB)

Ffurflen gais trwydded amlblecs radio ar raddfa fach – Rhan A (ODT, 57.4 KB)

Ffurflen gais trwydded amlblecs radio ar raddfa fach – Rhan B (ODT, 40.5 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Supporting technical data and links for round three locations (XLSX, 36.5 KB)

Gwnewch gais am drwydded sain digidol gwasanaeth rhaglen ar gyfer DAB ar raddfa fach: ffurflenni cais a dogfennau allweddol

Mae'r adran hon yn cynnwys ffurflenni cais am drwydded bydd angen i chi eu cwblhau a'r nodiadau canllaw cysylltiedig bydd angen i chi eu darllen, os hoffech wneud cais i ddarlledu gwasanaeth rhaglen ar amblecs DAB ar raddfa fach.

Mae trwyddedau C-DSP wedi'u dylunio ar gyfer gwasanaethau radio cymunedol yn unig; dim ond gwasanaeth rhaglenni sy'n dymuno darlledu ar amblecs DAB ar raddfa fach a ddylai wneud cais. Gall gwasanaethau rhaglenni eraill sy'n dymuno darlledu ar amblecs DAB ar raddfa fach wneud cais am drwydded DSP yn lle hynny.

Nodwch gall ymgeiswyr wneud cais i ddarlledu ar amblecs DAB ar raddfa fach sydd eisoes yn darlledu yn unig, neu ar gyfer trwydded sydd wedi cael eu hysbysebu gan Ofcom (wele'r hysbysebion trwydded amlblecs uchod).

Gwnewch gais am drwydded C-DSP

Trwydded rhaglenni sain digidol cymunedol ffurflen gais – Rhan A (ODT, 47.7 KB)

Trwydded rhaglenni sain digidol cymunedol ffurflen gais – Rhan B (ODT, 1.1 MB)

Gwnewch gais am drwydded DSP

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig

Digital Sound Programme Service Licence: application form (DOC, 94.5 KB)

Digital Sound Programme (DSP) Licences & Digital Additional Sound Services (DAS) Licences: notes of guidance for applicants (PDF, 198.2 KB)

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?