Diweddariad 26 Chwefror 2021 – Amrywiad EMF i drwyddedau

Mae Ofcom wedi cyhoeddi Hysbysiad Cyffredinol ac wedi hysbysu trwyddedeion eraill o'n cynigion i amrywio ystod eang o drwyddedau i'w gwneud yn ofynnol i drwyddedeion gydymffurfio â therfynau cyhoeddus cyffredinol ICNIRP a chadw cofnodion i ddangos sut maent yn cydymffurfio. Mae'r broses amrywio trwydded hon bellach ar waith, ac rydym yn awr mewn cyfnod pontio. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n tudalen ar feysydd Electromagnetig.

Yn ystod y cyfnod pontio hwn, bydd Ofcom yn dal i dderbyn ceisiadau newydd a bydd yn dal i roi trwyddedau. Os byddwch yn penderfynu gwneud cais am drwydded (neu barhau â chais am drwydded) yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn cymryd hyn fel cydsyniad gennych i'r newidiadau hyn yn y dyfodol.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Aeronautical licensing

Ofcom issues licences to cover aircraft, ground-air communications and radio navigation aids and radar. The CAA were previously responsible for this.

Update 18 March 2022 – Decision to vary aircraft licences

Ofcom has published a General Notice setting out our decision to vary all aircraft and aircraft (transportable) licences. This is to update and simplify the licence documents that we issue.

We are currently in the process of writing to affected licensees to provide them with their new licence. While this process is ongoing, we will still accept new licence applications and issue new licences but may issue applicants with an old-style licence and shortly afterwards automatically send a new, revised licence that supersedes their existing one. The new licence will reflect the changes we have made to update and simplify licences.

Anyone deciding to apply for an aircraft or aircraft (transportable) licence (or continue with a licence application) while the process of sending out new licences is ongoing, will be doing so on the basis they agree to these changes.

Featured content