Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Apply for a business radio licence

08 Mehefin 2010

If you use a radio system for your business then you will need a licence from Ofcom. Business radio users range from taxi companies and factories, to hospitals, care homes, industrial sites and transport operators.