Canllaw Cod Cyflymderau Band Eang


O 1 Mawrth 2019 bydd cod ymarfer newydd ar gyfer cyflymderau band eang yn golygu bod cwsermiaid yn cael gwybodaeth sy'n fwy clir ynglŷn â chyflymderau pan maen nhw'n prynu gwasanaeth band eang.

Mae’r arweiniad hwn yn egluro pa wybodaeth y dylech chi ei chael gan unrhyw un o'r cwmnïau sydd wedi ymrwymo i'n cod ymarfer. Maent yn cynnwys BT, EE, Plusnet, Sky, TalkTalk a Virgin Media, sydd gyda'i gilydd yn gwasanaethu tua 95% o ddefnyddwyr band eang.

Gwybodaeth ddefnyddiol