Gwella eich signal ffôn symudol


Mae nifer o gamau y gallwch eu cymryd i wirio a gwella eich signal ffôn symudol, waeth p'un a ydych yn ddefnyddiwr neu'n gwsmer busnes.

Defnyddio teclyn gwirio darpariaeth symudol Ofcom

Gallwch ddefnyddio ein teclyn gwirio darpariaeth i wirio darpariaeth symudol dan do ac awyr agored ar gyfer gwasanaethau ffôn, 3G a 4G gan bob prif ddarparwr. Gallwch hefyd wirio argaeledd awyr agored gwasanaethau 5G.

Gallwch gyrchu'r teclyn gwirio trwy borwr rhyngrwyd. Bydd angen i chi nodi cod post, neu ganiatáu i'r teclyn gwirio ganfod eich lleoliad yn awtomatig, i weld y canlyniadau. Mae'r teclyn gwirio'n darparu crynodeb o'r gwasanaethau yn eich ardal ar gip, a byddwch hefyd yn cael yr opsiwn i weld yr ardal rydych wedi'i dewis ar fap rhyngweithiol.

Darperir yr wybodaeth yn y teclyn gwirio gan y gweithredwyr symudol, ac fe'i diwedderir yn rheolaidd. Mae'n seiliedig ar ragfynegiadau o ddarpariaeth a gynhyrchir gan ddefnyddio rhaglenni cyfrifiadurol sy'n efelychu'r ffordd y mae signalau symudol yn teithio. Er bod y modelau hyn fel arfer yn gywir, mae'n bosib na fyddant bob amser yn cynrychioli darpariaeth wirioneddol yn y fan a'r lle. Mae Ofcom hefyd yn ymgymryd â'n mesuriadau ein hunain i asesu cywirdeb y data a ddarperir.

Mae rhai darparwyr rhwydwaith symudol hefyd yn cynnig eu teclynnau gwirio darpariaeth eu hunain ar gyfer eu gwasanaethau, y gallwch ddod o hyd iddynt ar-lein. Mae gan bob gweithredwr ddull ychydig yn wahanol o ragfynegi a dangos darpariaeth. Gan fod map Ofcom yn dwyn yr holl ddata hwn ynghyd mewn un lle ac yn ei ddal i un safon annibynnol, mae'n bosib y bydd ein map yn dangos lefelau gwahanol o ddarpariaeth i'r rhai ar wefannau'r darparwyr.

Gwneud y mwyaf o'ch signal symudol