Beth yw 5G?

09 Mawrth 2018

5G yw’r genhedlaeth nesaf o dechnoleg symudol.

Mae’n dilyn cenhedloedd blaenorol o dechnoleg symudol fel 3G -a alluogodd mynediad rhyngrwyd symudol i ni - wnaeth arwain yn ei dro at lansiad ffonau clyfar -a 4G -sy’n cynnig pori cyflymach ac sy’n ein galluogi ni i wneud pethau fel gwylio fideos wrth i ni deithio.

Pa wahaniaeth y disgwylir i 5G ei wneud?

Mae defnyddwyr y DU yn defnyddio 40% yn fwy o ddata na beth oedden nhw yn flynyddol. Mae disgwyl i 5G fynd ymhellach na chenhedloedd blaenorol o dechnoleg symudol, yn cynnig cyflymderau sy’n dipyn yn gynt a’r gallu i gysylltu miloedd o wahanol ddyfeisiau mewn ardal fechan ar yr un pryd.

Un o’r gwahaniaethau wnewch chi sylwi gyda 5G yw pa mor ymatebol ydyw. Er enghraifft, gall chwaraewyr gemau ddisgwyl gweld diwedd i’r oedi ysbeidiol sy’n gallu digwydd nawr, pan mae gemau’n cymryd amser i adlewyrchu’r hyn maent yn ei wneud ar eu rheolydd.

Ond mae disgwyl bydd y gwahaniaethau mwyaf yn mynd y tu hwnt i wella’r ffordd rydyn ni’n defnyddio cynnyrch presennol fel ffonau symudol neu gonsolau gemau. Mae’r cysylltiad gwib mae 5G yn ei gynnig a’i gapasiti i gysylltu miloedd o ddyfeisiau ar yr un pryd yn agor y potensial ar gyfer gwasanaethau newydd arloesol nad ydynt ar gael heddiw.

Gallai hyn fod o fudd mawr i fusnesau a chymdeithas yn gyfan gwbl. Er enghraifft:

  • Gallai weithgynhyrchwyr fanteisio ar beirianneg sy’n fwy awtomatig, yn darparu ac yn ymateb i ddata amser-real i wella effeithlonrwydd.
  • Gallai rhwydweithiau trafnidiaeth, awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill ei ddefnyddio i wella gwasanaethau ar gyfer y cyhoedd -yn ogystal â defnyddio data amser real ac awtomatiaeth i wella gwasanaethau presennol fel parcio, rheoli traffig a goleuadau stryd.
  • Gallai hefyd gyflwyno newidiadau chwyldroadol i ofal iechyd. Er enghraifft drwy alluogi technoleg haptig. Byddai’n galluogi myfyrwyr meddygol i gynnal llawdriniaethau mewn amgylchedd realiti rhithwir, cysylltiol sy’n adlewyrchu profiad yn y byd go iawn.

Felly, mae’n bwysig i feddwl am 5G fel cyfrwng sy’n fwy na phori’r rhyngrwyd yn gyflymach wrth i chi deithio. Bydd 5G yn mynd y tu hwnt i hwnnw.

Pryd fydd e ar gael?

Mae gweithgynhyrchwyr a chwmnïau symudol yn gweithio i baratoi ar gyfer lawns 5G. Ar draws y byd, mae gwahanol gwmnïau wedi bod yn cynnal treialon ar gyfer cynnyrch 5G ac mae disgwyl bydd y dyfeisiau 5G cyntaf ar gael i ddefnyddwyr o 2019.

Beth yw rôl Ofcom yn 5G?

Mae Ofcom yn rhannu uchelgais y Llywodraeth Brydeinig bod y DU yn arwain y byd yn 5G. Rydym yn cydweithio gyda’r Llywodraeth a diwydiant i wneud i hyn i ddigwydd -yn cynnwys rhyddhau’r tonnau awyr sydd eu hangen ar gwmnïau i gael 5G i weithio. Rydym hefyd yn cefnogi cwmnïau sy’n dymuno treialu gwasanaethau 5G, er mwyn i ni helpu gwasanaethau arloesol newydd i ddatblygu.