Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Costau galwadau

15 Mehefin 2015

0800, 0870, 090, 020... oherwydd bod yna gynifer o rifau ffôn gwahanol mae hi’n gallu bod yn anodd cadw llygad ar faint mae’n ei gostio i’w ffonio. Felly beth maen nhw i gyd yn ei olygu?

Er bod llawer o alwadau'n rhan o'r munudau cynhwysol, sy'n rhan o'ch contract – ac felly nid ydynt yn costio mwy – nid yw pob un ohonynt yn rhan o becynnau bwndel ac yn cael eu codi ar sail 'y funud' neu 'fesul galwad'. Gallwch ddarganfod isafswm ac uchafswm taliadau nodweddiadol isod.

Enghreifftiau yn unig ydy’r prisiau a ddylech chi ddim eu defnyddio fel rhestr bendant o gostau galwadau. Bydd y costau go iawn yn dibynnu ar eich darparwr gwasanaeth cyfathrebu a nifer o ffactorau fel cynlluniau ffonio unigol, yr adeg o’r dydd a’r union rif rydych chi’n ei ffonio. Dylech chi holi eich darparwr cyn i chi ddeialu.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?