Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Costau galwadau

15 Mehefin 2015

0800, 0870, 090, 020... oherwydd bod yna gynifer o rifau ffôn gwahanol mae hi’n gallu bod yn anodd cadw llygad ar faint mae’n ei gostio i’w ffonio. Felly beth maen nhw i gyd yn ei olygu?

Gallwch chi ddysgu am y costau isaf a’r uchaf isod.

Enghreifftiau yn unig ydy’r prisiau a ddylech chi ddim eu defnyddio fel rhestr bendant o gostau galwadau. Bydd y costau go iawn yn dibynnu ar eich darparwr gwasanaeth cyfathrebu a nifer o ffactorau fel cynlluniau ffonio unigol, yr adeg o’r dydd a’r union rif rydych chi’n ei ffonio. Dylech chi holi eich darparwr cyn i chi ddeialu.

Adolygu gwasanaethau ffôn er mwyn sicrhau gwerth i bobl sy'n ffonio

Mae Ofcom am adolygu cost ffonio rhai gwasanaethau ffôn er mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu diogelu rhag prisiau uchel ac arferion annheg. Mae’r datganiad i’r wasg yma.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?