Canllaw i Ddefnyddwyr wrth Grwydro - Holi ac Ateb

15 Mehefin 2017

Yn dilyn newid yn rheolau’r UE ar grwydro a ddaeth i rym ar 15 Mehefin 2017, byddwch erbyn hyn yn cael ‘crwydro fel petaech chi adref’ wrth ddefnyddio eich ffôn symudol wrth deithio yn yr UE, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein.

Yn gyffredinol, mae'r rheolau newydd yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr godi'r un pris ar gwsmeriaid symudol sy’n talu wrth ddefnyddio a thalu’n fisol am alwadau, negeseuon testun a gwasanaethau data ag y byddent yn ei dalu yn y DU.

Ond, mae’n bosib y bydd ambell sefyllfa (er enghraifft pan fydd gan ddarparwr bolisi defnydd teg) lle mae’n bosib y codir mwy na'r pris domestig arnoch chi, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa gynnyrch crwydro sy’n cael ei gynnig gan eich darparwr cyn mynd ar eich taith.

Dylai darparwyr sy’n cynnig gwasanaethau crwydro gynnig yr opsiwn ‘crwydro fel petaech chi adref’ yn awtomatig i bob cwsmer sydd ganddynt yn barod ac i bob cwsmer newydd – nid oes yn rhaid i chi gofrestru ar ei gyfer. Holwch eich darparwr i gadarnhau a yw hyn wedi’i alluogi ar eich ffôn symudol.

Os ydych chi’n teithio y tu allan i'r UE, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein, gall prisiau crwydro fod yn llawer uwch. Byddai’n syniad da i chi siarad â’ch darparwr i geisio gweld beth yw’r fargen orau sydd ar gael ar gyfer y wlad rydych chi’n teithio iddi. Fel arall, efallai y byddai’n werth ystyried prynu SIM ar gyfer y wlad rydych chi’n ymweld â hi.

Rydym wedi llunio cwestiynau cyffredin i’ch helpu chi i ddeall y rheolau newydd ar ‘grwydro fel petaech chi adref’, a sut mae eu defnyddio: