Defnyddio eich ffôn symudol tramor


Ers 31 Rhagfyr 2020, nid yw rheolau'r UE ar daliadau crwydro yn berthnasol mwyach yn y DU. Mae hyn yn golygu, fel cyrchfannau eraill, nad yw'r swm y gall eich darparwr symudol ei godi arnoch am ddefnyddio eich ffôn symudol yng ngwledydd yr UE, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein wedi'i gapio mwyach.

Er bod y rhan fwyaf o ddarparwyr wedi nodi na fyddant yn ailgyflwyno nac yn codi taliadau ar unwaith, mae'n bosib y bydd rhai yn dewis gwneud hynny yn y dyfodol. Mae rhai mesurau diogelu defnyddwyr (e.e. negeseuon croeso, terfynau data crwydrol etc) yn parhau ar waith a byddant yn berthnasol ym mha wlad bynnag yr ydych yn defnyddio'ch ffôn symudol.

I gael arweiniad cyffredinol ar grwydro ac i'ch helpu i ddeall y mesurau diogelu sydd ar waith o hyd, rydym wedi llunio rhai cwestiynau cyffredin: