Namau a phroblemau gyda band eang a llinellau tir


Broadband routerYdych chi’n cael problemau gyda'ch ffôn cartref neu’ch band eang?

Ydych chi’n teimlo bod eich gwasanaeth band eang yn arafach o lawer nag oedd o’n arfer bod? Ydych chi wedi dechrau cael problemau wrth gysylltu, neu oes yna nam ar eich llinell ffôn?

Er nad oes neb yn gallu gwarantu gwasanaeth heb nam, dylai eich darparwr fod yn gweithio’n galed i gynnal y lefel o wasanaeth roedd wedi’i addo.

Rydym yn gwybod y gall fod yn rhwystredig pan fydd pethau’n mynd o chwith. Os ydych chi’n cael problemau, mae’r canllaw hwn yn egluro sut gallwch chi eu datrys.

Mae’n cynnwys cyngor i’ch helpu i wybod beth sydd wedi achosi nam a rhoi gwybod i’ch darparwr, yn ogystal â gwybodaeth am beth ddylai eich darparwr fod yn ei wneud i ddatrys y broblem a beth ddylen nhw ei wneud os ydy hyn yn cymryd mwy o amser na’r disgwyl.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?