Diffygion a phroblemau gyda band eang a llinell dir


Ydych chi’n cael problemau gyda'ch ffôn cartref neu’ch band eang?

Ydy eich gwasanaeth band eang yn arafach o lawer nag oedd o’n arfer bod? Ydych chi wedi dechrau cael problemau wrth gysylltu, neu oes yna nam ar eich llinell ffôn?

Rydym yn gwybod y gall fod yn rhwystredig pan fydd pethau’n mynd o chwith. Os ydych chi’n cael problemau, mae’r canllaw hwn yn egluro sut gallwch chi eu datrys.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?