Namau a phroblemau gyda gwasanaeth ffôn symudol


Ydych chi'n cael problemau gyda'ch ffôn symudol? Ydych chi'n colli signal neu'n datgysylltu ar ganol galwad? 

Er nad oes neb yn gallu gwarantu gwasanaeth heb nam, dylai eich darparwyr fod yn gweithio'n galed i gynnal y lefel o wasanaeth roedd wedi'i addo.

Rydym yn gwybod y gallai fod yn rhwystredig pan fydd pethau'n mynd o chwith. Os ydych chi'n cael problemau, mae'r canllaw hwn yn egluro sut gallwch eu datrys.

Mae'n cynnwys cyngor i'ch helpu chi i wybod beth sydd wedi achosi nam a rhoi gwybod i'ch darparwyr -yn ogystal â gwybodaeth am beth ddylai eich darparwr fod yn ei wneud i ddatrys y broblem a beth ddylen nhw ei wneud os ydy hyn yn cymryd mwy o amser na'r disgwyl.