Namau a phroblemau gyda gwasanaeth ffôn symudol


Ydych chi’n cael problemau â'ch ffôn symudol? Ydych chi’n dechrau colli signal neu ydy’r ffôn yn datgysylltu ar ganol galwad?

Rydym yn gwybod y gall fod yn rhwystredig pan fydd pethau’n mynd o chwith. Os ydych chi’n cael problemau, mae’r canllaw hwn yn egluro sut gallwch chi eu datrys.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?