Bydd y rhan fwyaf ohonom wedi cael neges neu alwad niwsans rywbryd.

Efallai eich bod wedi brysio at y ffôn a dim ond canolfan alwadau oedd yno yn ceisio gwerthu rhywbeth i chi nad oeddech chi ei eisiau na’i angen.

Neu efallai eich bod wedi cael neges destun yn cynnig miloedd o bunnoedd o iawndal i chi am anaf na chawsoch erioed.

Mae pob math o alwadau a negeseuon niwsans ac maent yn gallu bod yn anghyfleus ac yn boen ar y gorau.

Ond gallant achosi pryder a gofid sylweddol hefyd i ddefnyddwyr mwy bregus.

Os ydych chi wedi cael llond bol ar y galwadau a'r negeseuon hyn, mae yna rywbeth y gallwch ei wneud am y peth. Isod ceir cyfres o ganllawiau sy’n egluro’r gwahanol fathau o alwadau a negeseuon niwsans.

Featured content

Canllaw Hawdd ei Ddarllen

Darllenwch ein Canllaw Hawdd ei Ddarllen

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?