Negeseuon a galwadau niwsans


Bydd y rhan fwyaf ohonom wedi cael neges neu alwad niwsans rywbryd.

Efallai eich bod wedi brysio at y ffôn a dim ond canolfan alwadau oedd yno yn ceisio gwerthu rhywbeth i chi nad oeddech chi ei eisiau na’i angen.

Neu efallai eich bod wedi cael neges destun yn cynnig miloedd o bunnoedd o iawndal i chi am anaf na chawsoch erioed.

Mae pob math o alwadau a negeseuon niwsans ac maent yn gallu bod yn anghyfleus ac yn boen ar y gorau.

Ond gallant achosi pryder a gofid sylweddol hefyd i ddefnyddwyr mwy bregus.

Os ydych chi wedi cael llond bol ar y galwadau a'r negeseuon hyn, mae yna rywbeth y gallwch ei wneud am y peth. Isod ceir cyfres o ganllawiau sy’n egluro’r gwahanol fathau o alwadau a negeseuon niwsans.

Featured content

Sut mae diogelu eich hun

Canllawiau sut i leihau'r nifer o alwadau niwsans a chyngor am beth i'w wneud pan rydych yn eu derbyn nhw.

Galwadau telewerthu byw

Os oes rhywun yn eich ffonio chi yn ceisio gwerthu rhywbeth i chi, mae hyn yn cael ei adnabod fel galwad telewerthu byw.

Galwadau marchnata awtomatig

Mae'r canllaw hwn yn esbonio mwy am alwadau negeseuon marchnata sydd wedi eu recordio a sut gallwch chi eu stopio.

Galwadau mud a galwadau sy'n cael eu gadael

Mae'r canllaw hwn yn esbonio mwy am y math hyn o alwadau, beth sy'n eu hachosi nhw a beth gallwch chi ei wneud amdanynt.

Negeseuon testun sbam

Does neb eisiau cael negeseuon testun spam yn hysbysebu cynnyrch neu wasanaethau di-angen.

Sgamiau sy’n dangos rhif ffôn

Mae yna adegau pan mae galwyr wedi newid ei rhif adnabod,sef 'ffugio' (spoofing).