Negeseuon a galwadau niwsans

01 October 2012

Bydd y rhan fwyaf ohonom wedi cael neges neu alwad niwsans rywbryd.

Efallai eich bod wedi brysio at y ffôn a dim ond canolfan alwadau oedd yno yn ceisio gwerthu rhywbeth i chi nad oeddech chi ei eisiau na’i angen.

Neu efallai eich bod wedi cael neges destun yn cynnig miloedd o bunnoedd o iawndal i chi am anaf na chawsoch erioed.

Mae pob math o alwadau a negeseuon niwsans ac maent yn gallu bod yn anghyfleus ac yn boen ar y gorau.

Ond gallant achosi pryder a gofid sylweddol hefyd i ddefnyddwyr mwy bregus.

Os ydych chi wedi cael llond bol ar y galwadau a'r negeseuon hyn, mae yna rywbeth y gallwch ei wneud am y peth. Isod ceir cyfres o ganllawiau sy’n egluro’r gwahanol fathau o alwadau a negeseuon niwsans.

Mae pob canllaw yn cynnwys cyngor ar y camau gallwch chi eu cymryd i ddiogelu eich hun ac wrth bwy cewch chi gwyno.

Featured content

Sut mae diogelu eich hun

If you're fed up receiving these calls and messages there is something you can do about it.

Galwadau telewerthu byw

If you're fed up receiving these calls and messages there is something you can do about it.

Galwadau marchnata awtomatig

If you're fed up receiving these calls and messages there is something you can do about it.

Galwadau mud a galwadau sy'n cael eu gadael

If you're fed up receiving these calls and messages there is something you can do about it.

Negeseuon testun sbam

If you're fed up receiving these calls and messages there is something you can do about it.

Sgamiau sy’n dangos rhif ffôn

If you're fed up receiving these calls and messages there is something you can do about it.