Negeseuon a galwadau niwsans

Mae'r fideo uchod ar gael yn Saesneg yn unig.

Yn yr adran hon, cewch wybodaeth i’ch helpu i leihau galwadau a negeseuon niwsans.

Gallwch hefyd gael manylion i gyflwyno cwyn amdanynt. Yn dibynnu ar natur yr alwad neu’r neges, gallai hyn gynnwys Ofcom, eich darparwr, Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, y Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn, neu’r Heddlu.

Featured content

Canllaw Hawdd ei Ddarllen

Darllenwch ein Canllaw Hawdd ei Ddarllen