Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Darllenwch adroddiad cymharu ansawdd gwasanaethau Ofcom

13 Chwefror 2019

Dyma'r ail adroddiad blynyddol am ansawdd gwasanaeth i'w gyhoeddi gan Ofcom.

Mae'n dangos ansawdd y gwasanaeth o safbwynt cwsmeriaid darparwyr llinell dir, band eang a symudol mwyaf y DU yn 2017. Mae'r wybodaeth wedi ei chasglu drwy ein data ymchwil a chwynion ein hunain ac yn uniongyrchol wrth ddarparwyr a thrydydd partïon.

Adroddiad

Penodau

Mae'r cynnwys isod yn Saesneg yn unig.

Atodiadau

Mae'r cynnwys isod yn Saesneg yn unig.

Ymchwil

Mae'r cynnwys isod yn Saesneg yn unig.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?