Darllenwch adroddiad cymharu ansawdd gwasanaethau Ofcom

30 Ebrill 2019

Dyma'r trydydd adroddiad blynyddol am ansawdd gwasanaeth i'w gyhoeddi gan Ofcom.

Mae'n dangos ansawdd y gwasanaeth o safbwynt cwsmeriaid darparwyr llinell dir, band eang a symudol mwyaf y DU yn 2018. Mae'r wybodaeth wedi ei chasglu drwy ein data ymchwil a chwynion ein hunain ac yn uniongyrchol wrth ddarparwyr a thrydydd partïon.

Adroddiad

Penodau

Mae'r cynnwys isod yn Saesneg yn unig.

Atodiadau

Mae'r cynnwys isod yn Saesneg yn unig.

Ymchwil

Mae'r cynnwys isod yn Saesneg yn unig.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?