Tegwch i Gwsmeriaid

Mae Ofcom eisiau i gwsmeriaid gael bargen deg ar gyfer eu gwasanaethau. Mae caniatáu i gwmnïau telegyfathrebiadau a theledu gystadlu ac arloesi wedi arwain at brisiau is, mwy o ddarpariaeth a gwell dibynadwyedd. Ond, gall dewis fod yn ddryslyd, ac nid yw darparwyr bob amser yn ei gwneud hi'n hawdd i gwsmeriaid gael y fargen orau.

Mae ein rhaglen waith i hyrwyddo Tegwch i Gwsmeriaid yn sicrhau bod pobl yn cael y fargen orau ac yn cael eu trin yn deg gan eu darparwyr.

Featured content