Taclo galwadau a negeseuon niwsans

21 Hydref 2013

Mae nifer o wahanol fathau o alwadau a negeseuon niwsans, y prif rai yw galwadau telewerthu byw, negeseuon testun sbam, galwadau marchnata wedi'u hawtomeiddio, galwadau mud a galwadau sy'n cael eu gadael.

Ers 2013, mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ac Ofcom wedi cyhoeddi cynlluniau gweithredu ar y cyd i fynd i'r afael â'r niwed a achosir i ddefnyddwyr gan negeseuon a galwadau niwsans. Bu i ni nodi ein meysydd ffocws allweddol ar gyfer taclo galwadau niwsans ym mis Mai 2020, a fu'n cynnwys:

  • Cymryd camau gorfodi wedi’u targedu yn erbyn pobl neu gwmnïau nad ydynt yn dilyn rheolau Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ac Ofcom;
  • Codi ymwybyddiaeth o sgamiau'r Coronafeirws (Covid-19) a'u taclo, a pharhau i gefnogi gwaith Stop Scams UK;
  • Gweithio gyda darparwyr gwasanaethau cyfathrebu i wella'r ffordd y maent yn ymyrryd â galwadau niwsans ac yn eu hatal, trwy adolygu'r datrysiadau a ddarperir i gwsmeriaid gan eu darparwyr;
  • Gweithio gyda rheoleiddwyr ac asiantaethau gorfodi eraill i nodi cyfoeoedd newydd i atal galwadau niwsans a sgamiau; a
  • Rhannu gwybodaeth ag eraill, gan gynnwys ein partneriaid rhyngwladol ac asiantaethau gorfodi.

Mae ein diweddariad ym mis Mawrth 2021 yn adrodd ar y cynnydd ym mhob un o'r meysydd uchod dros y 10 mis diwethaf ac yn nodi sut mae ein hymdrechion ar y cyd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddefnyddwyr.

Negeseuon a galwadau niwsans: diweddariad ar gynllun gweithredu ICO-Ofcom ar y cyd 2021 (PDF, 1.0 MB)

Diweddariadau'r gorffennol

Nodwch fod y dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

ICO and Ofcom joint action plan 2020 update (PDF, 327.1 KB)

ICO and Ofcom joint action plan 2019 update (PDF, 404.7 KB)

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2018 update (PDF, 277.0 KB)

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2016 update (PDF, 563.9 KB)

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2015 update (PDF, 239.8 KB)

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2014 update (PDF, 239.8 KB)

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2013