Mynd i'r afael â galwadau a negeseuon niwsans

21 Hydref 2013

Mae yna nifer o wahanol fathau o alwadau a negeseuon niwsans, sy'n cynnwys yn bennaf galwadau telewerthu, negeseuon testun sbam, galwadau marchnata awtomatig, galwadau mud a galwadau sy'n cael eu gadael.

Yn Ionawr 2013 cyhoeddodd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ac Ofcom gynllun gweithredu i fynd i'r afael â'r niwed a achosir i ddefnyddwyr gan negeseuon a galwadau niwsans. Mae ein diweddariad blynyddol diweddaraf a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2019, yn nodi'r meysydd gwaith dan sylw:

  • Cymryd camau gorfodi wedi’u targedu;
  • Gweithio gyda darparwyr gwasanaethau cyfathrebu i ymyrryd ar ac atal galwadau niwsans; a
  • Rhannu gwybodaeth a chydweithio â phartneriaid eraill, yn cynnwys rhai rhyngwladol ac asiantiaethau gorfodi sydd â chyfrifoldeb i fynd i’r afael â sgamiau a thwyll; a
  • Parhau i adnabod cyfleoedd trwy gydweithio gyda rheoleiddwyr ac asiantiaethau eraill, lle gallwn ni ddod â’n pwerau priodol at ei gilydd i atal ac i gosbi sefydliadau ac unigolion sy’n gyfrifol am y niwed sy’n cael ei achosi gan alwadau a negeseuon niwsans.

Mae ein diweddariad ar gyfer Mai 2020 yn adrodd ar y cynnydd yn yr holl feysydd uchod dros y 12 mis diwethaf ac yn nodi sut mae ein hymdrechion ar y cyd yn gwneud gwahaniaeth bositif i ddefnyddwyr.

Negeseuon a galwadau niwsans: diweddariad ar y cynllun gweithredu (PDF, 312.3 KB)

Diweddariadau'r gorffennol

Nodwch fod y dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2018 update (PDF, 277.0 KB)

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2016 update (PDF, 563.9 KB)

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2015 update (PDF, 239.8 KB)

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2014 update (PDF, 239.8 KB)

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2013