Mynd i'r afael â galwadau a negeseuon niwsans

21 Hydref 2013

Mae yna nifer o wahanol fathau o alwadau a negeseuon niwsans, sy'n cynnwys yn bennaf galwadau telewerthu, negeseuon testun sbam, galwadau marchnata awtomatig, galwadau mud a galwadau sy'n cael eu gadael.

Yn Ionawr 2013 cyhoeddodd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ac Ofcom gynllun gweithredu i fynd i'r afael â'r niwed a achosir i ddefnyddwyr gan negeseuon a galwadau niwsans.

Ers hynny, mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ac Ofcom wedi cyhoeddi diweddariadau rheolaidd i’r cynllun, gyda'r diweddaraf ym mis Mawrth 2019.

Mae'r diweddariad hwn yn canolbwyntio ar gynnydd yn ystod 2018 mewn nifer o feysydd:

  • Cymryd camau gorfodi wedi’u targedu;
  • Gweithio gyda darparwyr gwasanaethau cyfathrebu i ymyrryd ar ac atal galwadau niwsans; a
  • Rhannu gwybodaeth a chydweithio â phartneriaid eraill, yn cynnwys rhai rhyngwladol ac asiantiaethau gorfodi sydd â chyfrifoldeb i fynd i’r afael â sgamiau a thwyll; a
  • Parhau i adnabod cyfleoedd trwy gydweithio gyda rheoleiddwyr ac asiantiaethau eraill, lle gallwn ni ddod â’n pwerau priodol at ei gilydd i atal ac i gosbi sefydliadau ac unigolion sy’n gyfrifol am y niwed sy’n cael ei achosi gan alwadau a negeseuon niwsans.

Mae'r diweddariad hwn hefyd yn nodi ein cyd flaenoriaethau ar gyfer 2019.

Negeseuon a galwadau niwsans: Diweddariad i gynllun gweithredu ar y cyd rhwng Ofcom a Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 2019 (PDF, 425.6 KB)

Diweddariadau'r gorffennol

Nodwch fod y dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2018 update (PDF, 277.0 KB)

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2016 update (PDF, 563.9 KB)

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2015 update (PDF, 239.8 KB)

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2014 update (PDF, 239.8 KB)

ICO and Ofcom Joint Action Plan - 2013