Gwasanaethau post


Featured content

Cwyno am wasanaethau post

Cael cyngor a darganfod sut mae cwyno am wasanaethau post.

Ymchwil ym maes post

Ymchwil, data ac adroddiadau sy’n ymwneud â gwasanaeth post yn y DU.

Deddfwriaethau’r DU sy’n berthnasol i’r diwydiant post

Mae nifer o Ddeddfau a roddwyd ar waith gan Lywodraeth y DU yn berthnasol i’r diwydiant post.

Y Gorchymyn gwasanaeth post cyffredinol

Mae’r gorchymyn gwasanaeth post cyffredinol yn nodi disgrifiadau o’r gwasanaethau y mae angen i’r Post Brenhinol eu darparu fel rhan o’r gwasanaeth cyffredinol.