Ymwybyddiaeth oedolion o'r cyfryngau

29 Ebrill 2021

Mae ymchwil reolaidd Ofcom i ymwybyddiaeth oedolion o'r cyfryngau yn rhoi tystiolaeth fanwl ar ddefnydd, agweddau a dealltwriaeth o'r cyfryngau ymhlith oedolion 16+ oed yn y DU. Mae'n cynnwys teledu, radio, ffonau symudol, gemau, a'r rhyngrwyd, gan ganolbwyntio'n benodol ar yr olaf.

Mae ymwybyddiaeth o'r cyfryngau'n galluogi pobl i gaffael y sgiliau, yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt i wneud defnydd llawn o'r cyfleoedd a gyflwynir gan wasanaethau cyfathrebu traddodiadol a chan wasanaethau cyfathrebu newydd. Mae ymwybyddiaeth o'r cyfryngau hefyd yn helpu pobl i reoli cynnwys a chyfathrebu, ac i ddiogelu eu hunain a'u teuluoedd rhag y risgiau posib sy'n gysylltiedig â defnyddio'r gwasanaethau hyn.

Adults' media use and attitudes

Drawing largely on Ofcom's quantitative Adults’ Media Literacy Tracker, this report provides evidence on media use, attitudes and understanding among UK adults aged 16 and over. This year, we also published a review of Ofcom’s research on digital exclusion among adults in the UK. The reports are reference documents for industry, stakeholders and the general public.

Adults' Media Lives

Adults’ Media Lives is a 17-year qualitative ethnographic study which aims to give a human face to the data. The study tracks the changing nature of individuals' relationship with digital media – how it fits into their lives, what motivates them to adopt new technology and learn new skills, their usage habits, levels of understanding, issues and concerns. Following the same 20 people over time, this study is not a nationally representative sample and the results should be taken as indicative and illustrative.