Defnydd Plant o'r Cyfryngau a'u Hagweddau Atynt


Mae ymwybyddiaeth o'r cyfryngau'n galluogi pobl i gaffel y sgiliau, yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt er mwyn gallu manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil gwasanaethau cyfathrebu traddodiadol a newydd. Mae ymwybyddiaeth o'r cyfryngau hefyd yn helpu pobl i reoli cynnwys a chyfathrebiadau, ac i ddiogelu eu hunain a’u teuluoedd rhag y risgiau posib sydd ynghlwm wrth ddefnyddio’r gwasanaethau hyn.

Mae ein hymchwil yn cynnwys canfyddiadau sy’n ymwneud â safbwyntiau rhieni am ddefnydd eu plant o gyfryngau, a’r ffordd mae rhieni yn ceisio - neu’n penderfynu peidio - monitro neu gyfyngu ar ddefnydd eu plant o wahanol fathau o gyfryngau.

Rhodd Deddf Cyfathrebiadau 2003 ddyletswydd ar Ofcom i hyrwyddo a chynnal ymchwil ym maes ymwybyddiaeth o'r cyfryngau. Mae ein gwaith ymchwil ar ymwybyddiaeth plant o'r cyfryngau'n helpu i sicrhau bod Ofcom yn cyflawni’r ddyletswydd hon.

Children and parents: media use and attitudes report 2022

This report looks at media use, attitudes and understanding among children and young people aged 3-17.

It also includes findings on parents’ views about their children’s media use, and how parents of children and young people aged 3-17 monitor and manage their children’s use. The report is intended to provide a comprehensive picture of children’s media experiences in 2021 as a reference for industry, policymakers, academics and the general public.

The Communications Act 2003 places a responsibility on Ofcom to promote, and to carry out research into, media literacy. We define media literacy as ‘the ability to use, understand and create media and communications in a variety of contexts’. This report forms part of our wider Making Sense of Media programme.

Children’s Media Lives

This document provides analysis of the findings from the eighth year of Ofcom’s Children’s Media Lives study. As far as possible, the research has followed the same 18 children, aged 8-18, over consecutive years, interviewing them on camera each year about their media habits and attitudes.

The study provides evidence about the motivations and the context of children’s media use, and how media are part of their daily lives and domestic circumstances. It also provides rich detail on how media habits and attitudes change over time, particularly in relation to children's emotional and cognitive development.

This research is designed as a way of providing a small-scale, rich and detailed qualitative complement to Ofcom’s quantitative surveys of media literacy.