Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Y Cyfryngau ym Mywyd Plant


Prosiect ymchwil tair blynedd sy’n dilyn 18 o blant a oedd yn 8-15 oed ar ddechrau’r astudiaeth, gan eu cyfweld ar gamera bob blwyddyn am eu harferion a’u hagweddau yng nghyswllt cyfryngau.

Sefydlwyd y prosiect yn 2014 er mwyn darparu astudiaeth ansoddol gyfoethog a manwl ar raddfa fach sy’n ategu arolygon meintiol Ofcom o lythrennedd yn y cyfryngau.