Rhwydwaith a Phanel Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau


Gwneud synnwyr o'r cyfryngau

Sefydlwyd Rhwydwaith Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau ym mis Gorffennaf 2019 ochr yn ochr â’n Panel Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau.

Ar hyn o bryd mae gan Rwydwaith Gwneud Synnwyr o Gyfryngau Ofcom dros 300 o aelodau, sy'n cynrychioli amrywiaeth o sefydliadau yn y DU ac yn rhyngwladol. Y nod yw cynyddu cydweithio, rhannu gwybodaeth a thrafodaeth er mwyn gwella ymwybyddiaeth o'r cyfryngau yn y DU.

Rydym am ddefnyddio ein hymchwil a'n mewnwelediad ar draws sectorau fel sylfaen ar gyfer datblygu'r mentrau mwyaf effeithiol ac i gyfeirio polisi ymwybyddiaeth o'r cyfryngau. Rydym am i'r rhwydwaith barhau i adeiladu a rhannu tystiolaeth o ddealltwriaeth a defnydd oedolion a phlant y DU o gyfryngau electronig.

Panel Cynghori Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau

Mae ein Panel Cynghori Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau yn dwyn ynghyd gynrychiolwyr arbenigol o bob rhan o'r diwydiant, y trydydd sector a'r byd academaidd, i drafod a chyfeirio gwaith Ofcom o ddatblygu ymchwil a pholisi ymwybyddiaeth o'r cyfryngau.

Mae nodau'r panel yn cynnwys:

  • nodi meysydd ymchwil newydd posib
  • rhannu arfer gorau o bob rhan o'r DU ac yn rhyngwladol
  • ystyried y ffordd orau o werthuso effaith mentrau ymwybyddiaeth o'r cyfryngau ar sgiliau pobl a dealltwriaeth feirniadol.