Mynediad a chynhwysiant


Mae gwasanaethau Cyfathrebiadau yn gynyddol bwysig i ddinasyddion a defnyddwyr. Mae pobl mewn amgylchiadau bregus yn arbennig yn debygol o ddibynnu ar wasanaethau cyfathrebu, penodol er enghraifft, os nad ydynt yn gallu gadael eu cartrefi yn hawdd oherwydd salwch neu anabledd. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn cyflwyno amrywiaeth o ddata am argaeledd, defnydd a fforddiadwyedd eu gwasanaethau cyfathrebiadau. Mae hyn yn ein helpu i ddeall yn well sut mae'r sector gyfathrebiadau yn cyflawni anghenion defnyddwyr sydd o dan amgylchiadau sy'n eu gwneud yn fregus.

Mynediad a chynhwysiant 2018

Mynediad a Chynhwysiant yn 2018 (Crynodeb gweithredol)(PDF, 217.0 KB)

Mae;r dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Access and Inclusion in 2018: full report (PDF, 659.9 KB)

Access and Inclusion in 2018: annexes (PDF, 316.2 KB)

Research summary: Disabled consumers (PDF, 1.6 MB)

Research summary: Hearing-impaired consumers (PDF, 2.2 MB)

Research summary: Consumers with learning disabilities (PDF, 1.5 MB)

Research summary: Mobility-impaired consumers (PDF, 1.4 MB)

Research summary: Multiple-impaired consumers (PDF, 1.5 MB)

Research summary: Visually-impaired consumers (PDF, 1.4 MB)