Cysylltu'r Gwledydd ac adroddiadau seilwaith


Adroddiadau am seilwaith cyfathrebu'r DU, gan gynnwys darpariaeth a pherfformiad band eang sefydlog a rhwydweithiau symudol.

Cysylltu'r Gwledydd

Mae ein hadroddiadau Cysylltu'r Gwledydd yn olrhain esblygiad seilwaith cyfathrebu'r DU, a'n cynnydd tuag at fod yn wledydd sy'n wirioneddol gysylltiedig. Rydym yn cyhoeddi dau ddiweddariad llai bob blwyddyn, sy'n canolbwyntio ar y newidiadau allweddol mewn darpariaeth ers ein hadroddiad diwethaf.

Data am 'fannau digyswllt'

O bryd i'w gilydd, rydym yn cyhoeddi data am 'fannau digyswllt': rhestrau o godau post lle yr amcangyfrifwn na all rai safleoedd dderbyn signal symudol dibynadwy dan do gan unrhyw ddarparwr rhwydwaith.

Adroddiadau hŷn

Mae adroddiadau hŷn ar gael ar wefan yr Archifau Cenedlaethol.