Cysylltu'r Gwledydd ac adroddiadau seilwaith


Adroddiadau am seilwaith cyfathrebu'r DU, gan gynnwys darpariaeth a pherfformiad band eang sefydlog a rhwydweithiau symudol.

Mae ein hadroddiadau Cysylltu'r Gwledydd (yr 'Adroddiad Seilwaith' gynt), yn olrhain esblygiad seilwaith cyfathrebu'r DU a'n cynnydd tuag at fod yn wledydd sy'n wirioneddol gysylltiedig. At hynny, rydym yn cyhoeddi dau ddiweddariad llai bob blwyddyn, sy'n canolbwyntio ar y newidiadau allweddol mewn darpariaeth ers ein hadroddiad diwethaf.

Yn ogystal â'r adroddiadau, gallwch ddod o hyd i grynodebau o'u themâu allweddol a data cefnogol.

Dyma'r ail adroddiad dros dro i'n hadroddiad Cysylltu'r Gwledydd blynyddol o fis Rhagfyr 2020. Mae'n seiliedig ar ddarpariaeth symudol ac argaeledd band eang sefydlog ledled y DU ym mis Mai 2021.

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Haf 2021

Older reports

Older reports are available on the National Archives website.