Cysylltu'r Gwledydd ac adroddiadau seilwaith


Adroddiadau am seilwaith cyfathrebu'r DU, gan gynnwys darpariaeth a pherfformiad band eang sefydlog a rhwydweithiau symudol.

Mae ein hadroddiadau Cysylltu'r Gwledydd (yr 'Adroddiad Seilwaith' gynt), yn olrhain esblygiad seilwaith cyfathrebu'r DU a'n cynnydd tuag at fod yn wledydd sy'n wirioneddol gysylltiedig. At hynny, rydym yn cyhoeddi dau ddiweddariad llai bob blwyddyn, sy'n canolbwyntio ar y newidiadau allweddol mewn darpariaeth ers ein hadroddiad diwethaf.

Yn ogystal â'r adroddiadau, gallwch ddod o hyd i grynodebau o'u themâu allweddol a data cefnogol.

Mae'r diweddariad dros dro hwn yn rhoi ciplun o'r ddarpariaeth symudol a band eang sefydlog ar draws y DU ym mis Ionawr 2022.

Older reports

Older reports are available on the National Archives website.