Cysylltu'r Gwledydd ac adroddiadau isadeiledd


Adroddiadau blynyddol am isadeiledd cyfathrebu'r DU, yn cynnwys band eang sefydlog, rhwydweithiau symudol a Wi-Fi, teledu digidol radio digidol a'r rhyngrwyd.

Mae ein hadroddiadau Cysylltu'r Gwledydd (yr 'Adroddiad Isadeiledd' gynt), yn canolbwyntio ar yr isadeiledd cyfathrebu sy'n esblygu yn y DU a'n cynnydd i fod yn wledydd sy'n wirioneddol gysylltiedig.

Yn ogystal â'r adroddiadau hyn, gallwch ddod o hyd i grynodebau o'u themâu allweddol a data cefnogol.

This annual report tracks progress in fixed and mobile services in the UK and summarises the role Ofcom plays in helping to further improve them.

Connected Nations 2020

Older reports

Older reports are available on the National Archives website.