Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Cysylltu'r Gwledydd ac adroddiadau isadeiledd


Adroddiadau blynyddol am isadeiledd cyfathrebu'r DU, yn cynnwys band eang sefydlog, rhwydweithiau symudol a Wi-Fi, teledu digidol radio digidol a'r rhyngrwyd.

Mae ein hadroddiadau Cysylltu'r Gwledydd (yr 'Adroddiad Isadeiledd' gynt), yn canolbwyntio ar yr isadeiledd cyfathrebu sy'n esblygu yn y DU a'n cynnydd i fod yn wledydd sy'n wirioneddol gysylltiedig.

Yn ogystal â'r adroddiadau hyn, gallwch ddod o hyd i grynodebau o'u themâu allweddol a data cefnogol.

Dyma ddiweddariad dros dro ar gyfer ein hadroddiad Cysylltu'r Gwledydd (Rhagfyr 2019), wedi'i seilio ar wybodaeth ar ddarpariaeth ac argaeledd gwasanaethau a gawson ni gan ddarparwyr cyfathrebiadau ym Mai 2020.

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Haf 2020

Older reports

Older reports are available on the National Archives website.