Cysylltu'r Gwledydd ac adroddiadau isadeiledd


Adroddiadau blynyddol am isadeiledd cyfathrebu'r DU, yn cynnwys band eang sefydlog, rhwydweithiau symudol a Wi-Fi, teledu digidol radio digidol a'r rhyngrwyd.

Mae ein hadroddiadau Cysylltu'r Gwledydd (yr 'Adroddiad Isadeiledd' gynt), yn canolbwyntio ar yr isadeiledd cyfathrebu sy'n esblygu yn y DU a'n cynnydd i fod yn wledydd sy'n wirioneddol gysylltiedig.

Yn ogystal â'r adroddiadau hyn, gallwch ddod o hyd i grynodebau o'u themâu allweddol a data cefnogol.

Dyma ddiweddariad dros dro ar gyfer ein hadroddiad Cysylltu'r Gwledydd (Rhagfyr 2019), wedi'i seilio ar wybodaeth ar ddarpariaeth ac argaeledd gwasanaethau a gawson ni gan ddarparwyr cyfathrebiadau ym Mai 2020.

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Haf 2020

Older reports

Older reports are available on the National Archives website.