Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Hydref 2018

02 Hydref 2018

Dyma'r ail ddiweddariad interim i'n hadroddiad Cysylltu'r Gwledydd diwethaf (Rhagfyr 2017) , sy’n rhoi manylion ynglŷn â sut mae argaeledd gwasanaethau symudol a band eang yn y DU a’i gwledydd wedi datblygu ers ein hadroddiad Cysylltu'r Gwledydd blynyddol a'r diweddariad interim cyntaf o Ebrill 2018. 

Gan fod cyfathrebiadau’n chwarae rhan bwysicach a phwysicach yn ein bywydau, mae’n rhaid i'r seilwaith sy’n eu cynnal ddal i fyny ag anghenion pobl a busnesau.

Rhan o rôl Ofcom yw sicrhau bod pobl ar draws y Deyrnas Unedig yn gallu cael gwasanaeth rhyngrwyd teilwng, a ffonio lle a phan fydd angen iddyn nhw wneud hynny.

Mae’r diweddariad hwn i’n hadroddiad blynyddol diweddaraf ym mis Rhagfyr 2017 yn dilyn cynnydd darparwyr cyfathrebiadau wrth iddyn nhw ddarparu mwy o gyfathrebiadau da, a sut mae rhwydweithiau’r DU yn ymateb i newidiadau yn anghenion pobl a busnesau.

Adroddiad

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Hydref 2018 (PDF, 593.9 KB)

Data

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Connected Nations update: October 2018 dashboard (XLSX, 57.3 KB)

 Fixed postcodeFixed output areaFixed local and unitary authorityMobile local and unitary authority
Data

Fixed postcode data (ZIP, 9.7 MB)

Fixed output area data (ZIP, 2.6 MB)

Fixed local and unitary authority area data  (ZIP, 18.1 KB)

Mobile local and unitary authority data (ZIP, 68.0 KB)

About the data

About this data: Fixed postcode (PDF, 423.8 KB)

About this data: Fixed output area (PDF, 419.3 KB)

About this data: Fixed local and unitary authority area  (PDF, 424.0 KB)

About this data: Mobile local and unitary authority (PDF, 492.0 KB)