Ein Gwlad Ar-lein

01 Mawrth 2024

Ein Gwlad Ar-lein yw ein hadroddiad blynyddol sy'n bwrw golwg ar beth mae pobl yn ei wneud ar-lein, sut maen nhw'n cael eu gwasanaethu gan ddarparwyr a llwyfannau cynnwys ar-lein, a'u hagweddau a phrofiadau o ddefnyddio'r we.

Darllenwch yr adroddiad llawn

Online Nation - 2023 report (PDF, 4.2 MB)

Ein Gwlad Ar-lein – Adroddiad 2023 (PDF, 6.2 MB)

Noder bod yr isod yn Saesneg.

Ein Gwlad Ar-lein 2023 - Adroddiad rhyngweithiol

Darllen mwy

Deall sut i gadw plant yn ddiogel ar-lein

Profiadau ac agweddau defnyddwyr llwyfannau rhannu fideos

Blynyddoedd blaenorol

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?