Materion symudol

10 Tachwedd 2020

Mae ffonau symudol yn eitemau hanfodol i filiynau o bobl ledled y DU. Boed hynny ar gyfer gwaith, cadw mewn cysylltiad â theulu neu siopa ar-lein, mae cadw mewn cysylltiad yn bwysicach nag erioed – yn enwedig yng ngoleuni pandemig Covid-19.

Er mwyn deall yn well sut mae pobl yn defnyddio eu gwasanaethau symudol, a’r profiad maent yn ei gael, mae Ofcom wedi dadansoddi data torfol a gasglwyd rhwng mis Ionawr a mis Ebrill 2020 o tua 200,000 o ddyfeisiau Android ledled y DU.

Yn yr adroddiad hwn, rydym yn canolbwyntio ar y gyfran o gysylltiadau ar draws technolegau rhwydwaith di-wifr (2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi), y gyfradd llwyddiant ar gyfer cysylltiadau symudol, amseroedd ymateb a phatrymau yn y ffyrdd mae pobl yn defnyddio eu ffonau symudol drwy gydol y dydd. Rydym hefyd yn edrych ar sut mae’r rhain yn amrywio yn ôl ffactorau fel lleoliad, diwrnod o’r wythnos ac amser o’r dydd.

Adroddiad 2020


Trosolwg Materion symudol: ymchwilio i brofiad pobl o ddefnyddio gwasanaethau symudol Android (PDF, 474.8 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Mobile matters: researching people’s experience of using Android mobile services (PDF, 3.7 MB)

Annex 1: Technical methodology (PDF, 158.8 KB)

Annex 2: Statistical methodology (PDF, 485.5 KB)

Interactive data

Adroddiadau blaenorol