Materion symudol

10 Hydref 2019

Mae Ofcom wedi ymchwilio i ymddygiad a phrofiad defnyddwyr o ddefnyddio gwasanaethau symudol yn y DU drwy ddadansoddi data torfol a gasglwyd o ddyfeisiau Android. Cafodd y set ddata ei thrwyddedu i Ofcom gan arbenigwyr meincnodi rhwydweithiau P3, ac mae’n cynnwys gwybodaeth sy’n ymwneud â phrofiad defnyddwyr ffonau symudol a pherfformiad y rhwydweithiau mae pobl yn cysylltu â nhw.

Yn yr adroddiad hwn, rydym yn cyhoeddi canfyddiadau o’r data a gasglwyd rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth 2019. Rydym yn adrodd ar ystod o fesurau, gan gynnwys rhannu cysylltiadau ar draws technolegau rhwydwaith, argaeledd gwasanaethau data, amser ymateb a phatrymau defnydd drwy gydol y dydd, a sut mae’r rhain yn amrywio yn ôl ffactorau fel lleoliad, technoleg rhwydwaith, diwrnod o’r wythnos ac amser o’r dydd.

Mae’r ymchwil hwn yn rhan o raglen waith ehangach gan Ofcom i wneud gwaith ymchwil a darparu gwybodaeth am ansawdd y gwasanaeth symudol. Mae’r data yn yr adroddiad hwn yn ymwneud â pherfformiad pan fydd darpariaeth rhwydwaith ar gael gan weithredwr, tra bo ap gwiriwr band eang a symudol Ofcom yn cynnwys gwybodaeth fanwl am ddarpariaeth symudol y pedwar rhwydwaith symudol ledled y DU.

Adroddiad 2019

Materion symudol: ymchwilio i brofiad pobl o ddefnyddio gwasanaethau symudol Android (PDF, 423.2 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Mobile Matters: researching people’s experience of using Android mobile services (PDF, 1.1 MB)

Annex 1: Technical methodology (PDF, 179.6 KB)

Annex 2: Statistical methodology (PDF, 159.6 KB)

Interactive data