Materion symudol

09 Medi 2021

Mae ffonau clyfar a chysylltedd symudol yn rhan hanfodol o fywyd bob dydd i filiynau o bobl ledled y DU. Er mwyn deall yn well sut mae pobl yn defnyddio gwasanaethau symudol, a'r profiad a gânt, mae Ofcom wedi dadansoddi data torfol a gasglwyd rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2021 o tua 280,000 o ddyfeisiau Android ledled y DU.

Yn yr adroddiad hwn, rydym yn canolbwyntio ar y gyfran o gysylltiadau ar draws technolegau rhwydwaith di-wifr (2G, 3G, 4G, 5G, wi-fi), cyfradd lwyddiant y cysylltiadau symudol, yr amseroedd ymateb ar gyfer gwahanol dechnolegau symudol a sut mae pobl yn y panel yn defnyddio gwasanaethau llais a data. Rydym hefyd yn edrych ar sut mae'r rhain yn amrywio yn ôl gweithredwr a lleoliad y rhwydwaith.

Adroddiad 2021

(Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig)

Mobile Matters 2021: using crowdsourced data to assess people's experience of using mobile networks (PDF, 2.4 MB)

Annex 1: Technical methodology (PDF, 196.3 KB)

Annex 2: Statistical methodology (PDF, 199.3 KB)

Interactive data

Adroddiadau blaenorol