Featured content

Cwyno am raglenni teledu neu radio

Wedi gweld neu glywed rhaglen sy’n eich tramgwyddo neu sy’n niweidiol yn eich tyb chi?

Bwletinau darlledu ac ar alwad

Mae'r Bwletin Broadcast ac On Demand yn cynnwys y penderfyniadau diweddaraf am y cwynion rydym wedi eu derbyn.

Chwilio am ddeiliaid trwydded darlledu gwasanaethau teledu

Manylion cyswllt y deiliaid trwydded presennol sy'n darlledu gwasanaeth teledu.

Radio broadcast licences

Popeth y mae angen ichi ei wybod am y drefn drwyddedu ar gyfer radio analog, digidol a chymunedol