Diogelu eich plentyn yn y byd digidol


Mae mynd ar-lein a gwylio teledu yn rhan o fywyd pob dydd plant.

Yn aml, mae gan blant eu dyfeisiau cyfryngau a’u setiau teledu eu hunain, ac mae gwefannau a theclynnau newydd yn ymddangos byth a hefyd.

Dydi hi ddim yn hawdd cadw eich gwybodaeth yn gyfoes am bopeth ac mae'r llinell rhwng annog a diogelu yn fain iawn.

Efallai bod cynnwys anaddas ar y rhyngrwyd ac ar y teledu dydych chi ddim am i’ch plentyn ei weld.

Ond mae’n bosibl cymryd camau i ddiogelu eich plentyn rhag y peryglon posibl ac mae'r canllaw hwn yn esbonio sut mae gwneud hyn.