Canllawiau mewn perthynas â rhaglenni


Arweiniad mewn perthynas â chynnwys a safonau darlledu

Ar 5 Mai 2022 cynhelir:

    • Etholiadau ar gyfer Cynulliad Gogledd Iwerddon;
    • Etholiadau lleol (ac etholiadau maer) mewn rhai rhannau o Loegr; ac
    • Etholiadau lleol yng Nghymru a’r Alban.

Er mwyn helpu darlledwyr i wneud penderfyniadau golygyddol mewn perthynas ag etholiadau, rydym yn cyhoeddi crynodeb o dystiolaeth o gefnogaeth etholiadaol yn y gorffennol (h.y. canlyniadau etholiad) a thystiolaeth o gefnogaeth bresennol (ar ffurf polau piniwn).

Tystiolaeth o gefnogaeth mewn etholiadau blaenorol ac o gefnogaeth bresennol cyn yr etholiadau sydd i'w cynnal ar 5 Mai 2022 (PDF, 387.3 KB)