Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Programme-related guidance


Guidance related to broadcast content and standards.

On 23 May 2019 there is the possibility that there will be European Parliamentary elections in the UK. Should those elections take place, as an aid to broadcasters, we are publishing a digest of evidence of past electoral support (i.e. election results) and evidence of current support (in the form of opinion polls).

This document should be read in tandem with the digest of evidence of past electoral support and evidence of current support that we published on 14 February 2019.

Evidence of past electoral support and evidence of current support ahead of the European Parliamentary elections taking place on 23 May 2019 (PDF, 186.9 KB)