Adroddiadau a chynlluniau blynyddol

Mathau eraill o adrodd ariannol

Cyhoeddwyd: 24 Mehefin 2010

Diweddarwyd diwethaf: 23 Gorffennaf 2024

Adroddiadau a Chynlluniau Blynyddol Ofcom, cosbau ariannol, cofnodion treuliau a Cheisiadau Cyffredinol am Wybodaeth.

Tariff tables

Cyhoeddwyd: 19 Rhagfyr 2023

Ofcom's licence fees and administrative charges are updated at the beginning of each financial year.

Ymgynghoriad: Cynllun Gwaith arfaethedig Ofcom ar gyfer 2024/25

Cyhoeddwyd: 15 Rhagfyr 2023

Cynllun Gwaith arfaethedig Ofcom ar gyfer 2024 i 2025 wedi'i gyflwyno gyda'r deilliannau allweddol yn yr ymgynghoriad hwn.

Ofcom yn cyhoeddi ei Chynllun Gwaith ar gyfer 2024/25

Cyhoeddwyd: 15 Rhagfyr 2023

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi ein Cynllun Gwaith arfaethedig ar gyfer 2024/25, sy'n amlinellu ein meysydd gwaith ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Cynllun Gwaith arfaethedig Ofcom ar gyfer 2021/2022

Cyhoeddwyd: 11 Rhagfyr 2020

Diweddarwyd diwethaf: 17 Awst 2023

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi ei Gynllun Gwaith arfaethedig ar gyfer 2021/22, gan amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Ofcom yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2022/23

Cyhoeddwyd: 13 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 13 Gorffennaf 2023

Heddiw rydyn ni wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol a'n Cyfrifon sy'n ymdrin â'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023.

Adroddiad A Chyfrifon Blynyddol Ofcom 2022/23

Cyhoeddwyd: 13 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 13 Gorffennaf 2023

Mae'r adroddiad hwn yn nodi sut mae Ofcom wedi perfformio yn erbyn ein hamcanion yn 2022/23, ac effaith ein gwaith ar bobl a busnesau yn y DU.

Ofcom yn cyhoeddi cynllun gwaith ar gyfer 2021/2022

Cyhoeddwyd: 26 Mawrth 2021

Diweddarwyd diwethaf: 6 Gorffennaf 2023

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi ei Gynllun Gwaith ar gyfer 2021/22, sy'n amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer y deuddeg mis nesaf.

Ofcom yn cynnig ein cynllun gwaith ar gyfer 2022/23

Cyhoeddwyd: 5 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 5 Gorffennaf 2023

Byddwn hefyd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhithwir er mwyn cywain adborth ar ein cynllun arfaethedig.

Ofcom yn cyhoeddi ei Chynllun Gwaith ar gyfer 2023/24

Cyhoeddwyd: 28 Mawrth 2023

Diweddarwyd diwethaf: 31 Mai 2023

Ofcom has today published its Plan of Work for 2023/24, outlining its areas of work for the next financial year.

Yn ôl i'r brig