Amrywiaeth a chydraddoldeb

Addewid i recriwtio mwy o fenywod i rolau technoleg uwch

Cyhoeddwyd: 23 Tachwedd 2023

Diweddarwyd diwethaf: 20 Mehefin 2024

Mae Ofcom a phrif ddarparwr telathrebu’r DU wedi ymrwymo i hyrwyddo rôl menywod mewn swyddi technoleg.

Dathlu mis hanes LHDT+ 2024

Cyhoeddwyd: 28 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 28 Chwefror 2024

Mae mis hanes LHDT+ yn dod i ben, a'r thema eleni oedd meddygaeth, #UnderTheScope.Mae thema 2024 yn dathlu cyfraniadau pobl LHDT+ at iechyd a meddygaeth, tra hefyd yn cydnabod rhai o'r anghydraddoldebau y mae'r gymuned wedi'u hwynebu wrth gael mynediad at ofal iechyd.

Dathlu arloeswyr Du yn ein diwydiannau ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon

Cyhoeddwyd: 11 Gorffennaf 2024

Diweddarwyd diwethaf: 30 Hydref 2023

I nodi Mis Hanes Pobl Dduon, rydym yn edrych ar rai o’r arloeswyr Du sydd wedi helpu i fraenaru’r tir yn rhai o’r sectorau y mae Ofcom yn gofalu amdanynt fel rheoleiddiwr. Mae rhai o’r technolegau a’r llwyfannau sy’n dod o dan ein cylch gwaith yn dyddio’n ôl gryn amser, ac mae dylanwad cyfranwyr Du yn amlwg hyd yn oed mewn rhai o’r datblygiadau arloesol cynharaf, gan barhau i dechnolegau a chynnwys rydym yn eu mwynhau heddiw.

Cyrff seiberddiogelwch a chwmnïau telathrebu blaenllaw yn ymuno ag addewid i annog mwy o fenywod i ymgymryd â swyddi technoleg

Cyhoeddwyd: 11 Hydref 2023

Diweddarwyd diwethaf: 11 Hydref 2023

Mae pedwar sefydliad telathrebu arall o fri wedi ymuno ag Ofcom i ymrwymo i helpu mwy o fenywod i gael mynediad at rolau technoleg ar draws y diwydiant telathrebu.

Ofcom named a Times Top 50 employer for women

Cyhoeddwyd: 9 Awst 2023

Diweddarwyd diwethaf: 9 Awst 2023

We’re pleased to announce that Ofcom has again been recognised as a Times Top 50 employer for women.

Amrywiaeth a chynhwysiad yn Ofcom

Cyhoeddwyd: 2 Awst 2023

Yn Ofcom rydym yn benderfynol o wneud popeth y gallwn i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth y tu mewn i'n sefydliad ac yn y sectorau ehangach rydym yn eu rheoleiddio.

Cefnogi ein cydweithwyr LHDTC+ ar Ddiwrnod Cenedlaethol Dod Allan

Cyhoeddwyd: 5 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 5 Gorffennaf 2023

Heddiw, i nodi Diwrnod Cenedlaethol Dod Allan, roeddem eisiau sôn am rai o'r ffyrdd yr ydym yn cefnogi ein cydweithwyr LHDTC+ ac yn creu lle diogel a llawn parch i bawb weithio ynddo bob dydd - waeth p'un a yw ein cydweithwyr yn dewis bod allan yn y gwaith ai beidio.

Sut rydym yn cefnogi ein cydweithwyr ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Dynion

Cyhoeddwyd: 5 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 5 Gorffennaf 2023

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Dynion, rydym yn dathlu'r dynion yn ein bywydau a'r cyfraniad y maent yn ei wneud at ein teuluoedd a chymdeithas

Ofcom yn cael ei chydnabod fel cyflogwr yn 50 uchaf The Times ar gyfer cydraddoldeb rhywiol

Cyhoeddwyd: 29 Mehefin 2023

Diweddarwyd diwethaf: 29 Mehefin 2023

Rydym wedi cael ein rhestru fel un o'r 50 Cyflogwr Gorau The Times ar gyfer Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, gan gydnabod ein hymrwymiad parhaus i greu diwylliant gweithle cynhwysol i bob menyw.

Datganiad Ofcom ar Eiriolwyr Amrywiaeth Stonewall

Cyhoeddwyd: 29 Mehefin 2023

Diweddarwyd diwethaf: 29 Mehefin 2023

Mae Ofcom wedi adolygu ei berthynas â Stonewall yn ddiweddar, ac wedi penderfynu camu'n ôl o'n haelodaeth o'r rhaglen Eiriolwyr Amrywiaeth. Mae hyn am ddau reswm.

Yn ôl i'r brig