Yr hyn a wnawn

Helpu i ddiystyru twyllwybodaeth ynghylch yr Etholiad Cyffredinol

Cyhoeddwyd: 19 Mehefin 2024

Cyn yr Etholiad Cyffredinol sydd ar y gweill, rydyn ni’n cefnogi’r fenter gymdeithasol Shout Out UK, i helpu pobl sy’n pleidleisio am y tro cyntaf a phleidleiswyr iau i adnabod a mynd i’r afael â chamwybodaeth a thwyllwybodaeth wleidyddol.

Rôl Ofcom mewn Etholiad Cyffredinol – beth sydd angen i chi ei wybod

Cyhoeddwyd: 29 Mai 2024

Bydd Etholiad Cyffredinol yn cael ei gynnal yn y DU ar 4 Gorffennaf 2024. Yn ystod cyfnod etholiad, mae'n bwysig bod darlledwyr yn dilyn y rheolau ynghylch yr hyn a ddarlledwyd ganddynt yn ystod y cyfnod hwn.

How Ofcom approaches enforcement

Cyhoeddwyd: 22 Mai 2024

Information about our work to enforce our rules and general laws relating to the sectors for which we are responsible.

Gweithio gydag ymchwilwyr academaidd

Cyhoeddwyd: 15 Ebrill 2024

Mae Ofcom yn gweithio gydag academyddion mewn sawl ffordd, gan roi cyfleoedd i ni gyfnewid syniadau a’n helpu i gyflawni ein rôl fel rheoleiddiwr sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Y Brîff Diogelwch Ar-Lein

Cyhoeddwyd: 14 Mawrth 2024

Cysylltu ag Ofcom

Cyhoeddwyd: 11 Mawrth 2024

Os hoffech gyngor neu os ydych yn dymuno adrodd cwyn i Ofcom, ffoniwch ni ar 0300 123 3333. Rydym ar agor o Ddydd Llun i Gwener o 9.00am i 5.00pm.

Beth yw Ofcom?

Cyhoeddwyd: 8 Mawrth 2024

Ofcom is the communications regulator in the UK.We regulate the TV, radio and video-on-demand sectors, fixed line telecoms, mobiles, postal services, plus the airwaves over which wireless devices operate.

Analyst publications

Cyhoeddwyd: 24 Ionawr 2024

Diweddarwyd diwethaf: 24 Ionawr 2024

A list of Ofcom publications that could be of interest to analysts.

Y sefydliadau rydym yn cydweithio â nhw

Cyhoeddwyd: 18 Ionawr 2024

Sefydliadau rydym yn cydweithio â nhw, gan gynnwys y Fforwm Defnyddwyr ar gyfer Cyfathrebiadau a chyrff perthnasol eraill.

Pen-blwydd Ofcom yn 20 oed – 20 ffaith ar gyfer ein 20 mlynedd

Cyhoeddwyd: 29 Rhagfyr 2023

Diweddarwyd diwethaf: 29 Rhagfyr 2023

Heddiw yw pen-blwydd swyddogol Ofcom yn 20 oed. Dechreuodd ein gwaith fel y rheoleiddiwr cyfathrebu yn ffurfiol ar 29 Rhagfyr 2003.

Yn ôl i'r brig