Technoleg

Carbon emissions of streaming and digital terrestrial television

Cyhoeddwyd: 28 Hydref 2022

Diweddarwyd diwethaf: 22 Gorffennaf 2024

This report takes a snapshot of energy consumption of viewing on both platforms today, rather than judging which has the potential to be more energy efficient in the future. Our goal was to develop an understanding of what factors are most significant in driving the energy consumption of the respective platforms.

Addewid i recriwtio mwy o fenywod i rolau technoleg uwch

Cyhoeddwyd: 23 Tachwedd 2023

Diweddarwyd diwethaf: 20 Mehefin 2024

Mae Ofcom a phrif ddarparwr telathrebu’r DU wedi ymrwymo i hyrwyddo rôl menywod mewn swyddi technoleg.

Yr hyn y gallai apiau pob gwasanaeth ei olygu i'r sector cyfathrebu

Cyhoeddwyd: 7 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 7 Chwefror 2024

Mae gwasanaethau cyfathrebu ar-lein yn fwy poblogaidd nag erioed ac mae llawer yn ehangu'r gwasanaethau y maent yn eu cynnig i'w defnyddwyr. Mae posibilrwydd y gallai'r duedd hon arwain at ddatblygu apiau pob gwasanaeth, 'super-apps' fel y'u gelwir, sy'n cynnig ystod o wasanaethau a swyddogaethau. Mae Sunny Shergill a Nick Evans o dîm Strategaeth a Pholisi Ofcom yn trafod beth y gallai hyn ei olygu o ran sut rydym yn defnyddio gwasanaethau ar-lein a sut mae Ofcom yn ymateb i unrhyw faterion rheoleiddio a allai godi.

Technologies for distributing linear content over IP

Cyhoeddwyd: 26 Medi 2023

Diweddarwyd diwethaf: 22 Ionawr 2024

We commissioned a study to understand how broadband networks and internet infrastructure players such as Content Delivery Networks (CDNs) are innovating.

Technolegau datblygol yn siapio dyfodol cyfathrebu

Cyhoeddwyd: 14 Ionawr 2021

Diweddarwyd diwethaf: 14 Ionawr 2024

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi adroddiad sy'n bwrw golwg ar rai o'r technolegau datblygol a allai siapio'r ffordd yr ydym yn byw, cyfathrebu a diddanu ein hunain yn y dyfodol.

Sbotolau ar y technolegau sy'n siapio cyfathrebiadau ar gyfer y dyfodol – Simon Saunders

Cyhoeddwyd: 14 Ionawr 2021

Diweddarwyd diwethaf: 12 Ionawr 2024

Cenh Z yn sbarduno mabwysiadu AI Cynhyrchiol yn gynnar, yn ôl ein hymchwil ddiweddaraf

Cyhoeddwyd: 28 Tachwedd 2023

Diweddarwyd diwethaf: 28 Tachwedd 2023

Mae plant a'r rhai yn eu harddegau yn y DU yn llawer mwy tebygol nag oedolion o fod wedi cofleidio Deallusrwydd Artiffisial (AI) Cynhyrchiol yn ôl astudiaeth ddiweddaraf Ofcom o fywydau ar-lein y genedl.

Mandated interoperability in digital markets

Cyhoeddwyd: 2 Tachwedd 2023

Diweddarwyd diwethaf: 2 Tachwedd 2023

This economics discussion paper explores, in general terms, the links between interoperability and competition in digital markets. We discuss factors that may support a case for regulatory intervention to increase interoperability, as well as practical considerations and potential unintended consequences.

Papur Trafod: Gwasanaethau Cyfathrebu Personol Ar-lein

Cyhoeddwyd: 25 Hydref 2023

Diweddarwyd diwethaf: 25 Hydref 2023

In September 2022 we published our approach to digital markets in the communications sector, where we announced a programme of work to examine how digital markets are working for UK consumers and businesses.

Datblygiadau diweddaraf ym myd cyfathrebu ar-lein?

Cyhoeddwyd: 25 Hydref 2023

Diweddarwyd diwethaf: 25 Hydref 2023

In September 2022 we published our approach to digital markets in the communications sector, where we announced a programme of work to examine how digital markets are working for UK consumers and businesses.

Yn ôl i'r brig