Defnydd oedolion o'r cyfryngau a'u hagweddau atynt

Cyhoeddwyd: 27 Medi 2023

The annual adults’ media use and attitudes report provides evidence on media use, attitudes and understanding, and how these change over time, among UK adults aged 16 and over.

Adults' media use and attitudes report 2023

Ofcom has a responsibility to promote, and to carry out research into, media literacy. Drawing largely on our quantitative Adults’ Media Literacy Tracker surveys, this report provides evidence on media use, attitudes and understanding among UK adults aged 16 and over.

The report is a reference document for industry, stakeholders and the general public. It supports our wider media literacy work and Making Sense of Media programme.

Adults' media use and attitudes report 2023 (PDF, 4.2 MB)

Defnydd Oedolion o'r Cyfryngau a'u Hagweddau Atynt 2023 (PDF, 2.4 MB)

Adults' media use and attitudes report 2023 – interactive data

The underlying Adults' Media Literacy Tracker data is available on our statistical release calendar, as well as the questionnaires and technical report.

Mae'n gyfrifoldeb ar Ofcom i hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r cyfryngau a chyflawni ymchwil iddi. Gan alw'n bennaf ar ein harolygon Traciwr Ymwybyddiaeth Oedolion o'r Cyfryngau meintiol, mae'r adroddiad hwn yn darparu tystiolaeth o ddefnydd o'r cyfryngau, agweddau atynt a dealltwriaeth ohonynt ymysg oedolion 16 oed ac yn hŷn yn y DU.

Mae'r adroddiad yn ddogfen gyferiol ar gyfer diwydiant, rhanddeiliaid a'r cyhoedd. Mae'n cefnogi ein gwaith ymwybyddiaeth o'r cyfryngau ehangach a'n rhaglen Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau

Defnydd Oedolion o'r Cyfryngau a'u Hagweddau Atynt 2022 (PDF, 1.5 MB)

Adults' media use and attitudes report 2022 – interactive data (Saesneg yn unig)

Mae data sylfaenol Traciwr Ymwybyddiaeth Oedolion o'r Cyfryngau ar gael yn ein calendr datganiad ystadegol yn ogystal â'r holiaduron a'r adroddiad technegol.

Digital exclusion among adults in the UK

For the first time, we have also today published a review of Ofcom's research on digital exclusion among adults in the UK.

This report provides an overview of Ofcom’s historical research on digital exclusion and of the more recent impacts of the Covid-19 pandemic, both positive and negative.

The report shows that the number of adults in the UK unable to access the internet fell steadily in the years leading up to the pandemic, and that the pandemic has made people more reliant on internet access than ever before.

Digital exclusion: a review of Ofcom's research on digital exclusion among adults in the UK (PDF, 1.6 MB)

Allgáu digidol: adolygiad o ymchwil Ofcom i allgáu digidol ymysg oedolion yn y DU (PDF, 159.8 KB)

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio ymwybyddiaeth oedolion o'r cyfryngau. Diffiniad Ofcom o ymwybyddiaeth o'r cyfryngau yw 'y gallu i ddefnyddio, deall a chreu cyfryngau a chyfathrebiadau mewn amrywiaeth o gyd-destunau'. Mae'r adroddiad yn ddogfen gyfeiriol ar gyfer diwydiant, rhanddeiliaid a'r cyhoedd.

Mae Deddf Cyfathrebu 2003 yn rhoi cyfrifoldeb ar Ofcom i hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r cyfryngau, a chyflawni ymchwil iddo. Mae'r adroddiad yn cefnogi ein gwaith yn y maes hwn a'n rhaglen Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau ehangach.

Agweddau oedolion a’u defnydd o gyfryngau 2020/21 (PDF, 3.1 MB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig:

Adult's media use and attitudes report 2020/21 - interactive data

Adults' media use and attitudes report 2020/21 – chart pack (PDF, 5.3 MB)

Adults’ media use and attitudes report 2020/21 – data tables (PDF, 5.6 MB)

Adults’ media use and attitudes report 2020/21 – data tables (XLSX, 453.7 KB)

Adults’ media use and attitudes report 2020/21 – questionnaire (PDF, 457.3 KB)

Adults’ media use and attitudes report 2020/21 – technical report (PDF, 214.2 KB)

Adults’ media use and attitudes report 2020/21 – walking boots showcard (PDF, 142.9 KB)

Adults’ media use and attitudes report 2020/21 – respondent-level data (CSV, 3.9 MB)

Digital Exclusion Survey 2020/21 – data tables (XLSX, 100.1 KB)

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio llythrennedd cyfryngau oedolion. Mae'n darparu tystiolaeth ar ddefnydd, agweddau a dealltwriaeth y cyfryngau ymysg oedolion yn y DU sy'n 16 oed a throsodd. Mae'n canolbwyntio ar y don bresennol o ymchwil a gynhaliwyd yn Hydref 2018 ac sy'n edrych ar unrhyw newidiadau dros amser. Mae'r adroddiad hwn hefyd yn tynnu ar ein gwybodaeth ansoddol am fywydau pobl yn y cyfryngau ymchwil ac olrhain technoleg feintiol. Mae'r adroddiad yn gyfeiriad ar gyfer diwydiant, rhanddeiliaid a defnyddwyr. Mae hefyd yn rhoi cyd-destun i'r gwaith y mae Ofcom yn ei wneud i hyrwyddo buddiannau defnyddwyr a dinasyddion yn y marchnadoedd a reoleiddiwn.

Mae Deddf Gyfathrebiadau 2003 yn rhoi cyfrifoldeb ar Ofcom i hyrwyddo, ac i wneud gwaith ymchwil ym maes llythrennedd y cyfryngau. Mae'r adroddiad hwn yn ategu ein gwaith yn y maes hwn.

Agweddau oedolion a’u defnydd o gyfryngau 2019 (PDF, 2.3 MB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig

Adults' media use and attitudes report 2019 – chart pack (PDF, 2.0 MB)

Adults' media use and attitudes report 2019 – interactive data

Adults’ media use and attitudes report 2019 – data tables (PDF, 2.2 MB)

Adults’ media use and attitudes report 2019 – data tables (CSV, 637.2 KB)

Adults’ media use and attitudes report 2019 – subset data tables (PDF, 3.9 MB)

Adults’ media use and attitudes report 2019 – subset data tables (CSV, 331.0 KB)

Adults’ media use and attitudes report 2019 – questionnaire (PDF, 424.0 KB)

Adults’ media use and attitudes report 2019 – technical report (PDF, 132.5 KB)

Adults’ media use and attitudes report 2019 – walking boots showcard (PDF, 242.1 KB)

Adults’ media use and attitudes report 2019 – respondent-level data (CSV, 4.4 MB)

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio llythrennedd cyfryngau oedolion. Mae'n darparu tystiolaeth ar ddefnydd, agweddau a dealltwriaeth y cyfryngau ymysg oedolion yn y DU sy'n 16 oed a throsodd. Mae'n canolbwyntio ar y don bresennol o ymchwil a gynhaliwyd yn Hydref 2017 ac sy'n edrych ar unrhyw newidiadau dros amser. Mae'r adroddiad hwn hefyd yn tynnu ar ein gwybodaeth ansoddol am fywydau pobl yn y cyfryngau ymchwil ac olrhain technoleg feintiol. Mae'r adroddiad yn gyfeiriad ar gyfer diwydiant, rhanddeiliaid a defnyddwyr. Mae hefyd yn rhoi cyd-destun i'r gwaith y mae Ofcom yn ei wneud i hyrwyddo buddiannau defnyddwyr a dinasyddion yn y marchnadoedd a reoleiddiwn.

Mae Deddf Gyfathrebiadau 2003 yn rhoi cyfrifoldeb ar Ofcom i hyrwyddo, ac i wneud gwaith ymchwil ym maes llythrennedd y cyfryngau. Mae'r adroddiad hwn yn ategu ein gwaith yn y maes hwn.

Agweddau oedolion a’u defnydd o gyfryngau 2018 (PDF, 346.5 KB)

Cynnwys Saesneg yn unig:

Adults' media use and attitudes report 2018 - chart pack (PDF, 2.1 MB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - face-to-face survey data tables (PDF, 8.4 MB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - face-to-face survey data tables (CSV, 562.0 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - face-to-face survey subset data tables (PDF, 3.6 MB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - face-to-face survey subset data tables (CSV, 300.9 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - online survey data tables (PDF, 825.1 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - online survey data tables (CSV, 166.9 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - questionnaire for face-to-face survey (PDF, 389.9 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - questionnaire for online survey (PDF, 564.4 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - technical report (PDF, 147.3 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - walking boots showcard (PDF, 212.3 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - respondent-level data for face-to-face survey (ZIP, 871.8 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - respondent-level data for online survey (ZIP, 215.4 KB)

Am adroddiadau hŷn sydd heb eu rhestru uchod, ewch i'r Archif Genedlaethol

Yn ôl i'r brig