Amddiffyn plant

OS-Protecting Children-bedroom

Ymchwiliad i gydymffurfiaeth TikTok â chais statudol am wybodaeth

Cyhoeddwyd: 14 Rhagfyr 2023

Diweddarwyd diwethaf: 24 Gorffennaf 2024

Rydym yn ymchwilio i weld a yw TikTok wedi methu â chydymffurfio â'i ddyletswyddau i ddarparu gwybodaeth wrth ymateb i hysbysiad ffurfiol, yn y fath fodd a bennir gan Ofcom.

Dirwy o £1.875m i TikTok am ddarparu data anghywir ar reolaethau diogelwch

Cyhoeddwyd: 24 Gorffennaf 2024

Diweddarwyd diwethaf: 24 Gorffennaf 2024

Heddiw, mae Ofcom wedi rhoi dirwy o £1.875 miliwn i TikTok am fethu ymateb yn gywir i gais ffurfiol am wybodaeth am ei nodwedd ddiogelwch rheolaethau rhieni

Profiadau plant sy’n dod ar draws cynnwys ar-lein sy’n ymwneud ag anhwylderau bwyta, hunan-niweidio a hunanladdiad

Cyhoeddwyd: 21 Mehefin 2024

Quick guide to children’s access assessments

Cyhoeddwyd: 7 Mai 2024

Diweddarwyd diwethaf: 21 Mehefin 2024

Children’s access assessments are a new assessment that all user-to user-services and search services (‘Part 3 services’) regulated under the Online Safety Act must carry out to establish whether a service – or part of a service – is likely to be accessed by children.

Quick guide to children’s risk assessments: protecting children online

Cyhoeddwyd: 7 Mai 2024

Diweddarwyd diwethaf: 11 Mehefin 2024

This page summarises proposals we are consulting on – we will update this information when final documents are in place. Please note that this quick guide is intended to introduce your children’s risk assessment duties. Our guidance will set out your legal responsibilities in full.

A quick guide to Children’s Safety Codes

Cyhoeddwyd: 7 Mai 2024

Diweddarwyd diwethaf: 11 Mehefin 2024

Under the Online Safety Act, services that are likely to be accessed by children have new duties to comply with to protect children online. One way they can do that is to adopt the safety measures in Ofcom’s codes of practices.

Ofcom secures better protections online for children using VSP Twitch

Cyhoeddwyd: 13 Mai 2024

Following a period of engagement, Twitch has now made significant changes to the content available on its homepage, as well as introducing a number of protection measures to stop children accessing content about gambling or sexual themes.

Ofcom yn sicrhau gwell amddiffyniad i blant ar Twitch

Cyhoeddwyd: 10 Mehefin 2024

Diweddarwyd diwethaf: 13 Mai 2024

Children in the UK will be better protected from harmful videos on Twitch after Ofcom raised concerns about the online platform’s safety measures.

Ymgynghoriad: Diogelu plant rhag niwed ar-lein

Cyhoeddwyd: 9 Mai 2024

Children's attitudes to reporting content online

Cyhoeddwyd: 8 Mai 2024

This research was designed to better understand the experiences of and attitudes towards reporting among children who use social media and/or video-sharing platforms.

Yn ôl i'r brig