Technoleg diogelwch

OS-Protecting-Children-gaming

Behavioural insights to empower social media users

Cyhoeddwyd: 21 Mai 2024

Boosting children's safety online: Help Centres

Cyhoeddwyd: 8 Mai 2024

This online trial tested different ways to encourage children to access age-appropriate user support materials (or help centre) during the sign-up process of a mock social media platform.

Online safety and data protection

Cyhoeddwyd: 1 Mai 2024

How Ofcom and the Information Commissioner’s Office (ICO) intend to collaborate in regulating online services.

A yw awtochwarae yn ystumio’r hyn rydym yn ei wylio ar-lein?

Cyhoeddwyd: 25 Medi 2023

Diweddarwyd diwethaf: 25 Medi 2023

Mae modd defnyddio awtochwarae ac awtoneidio i danseilio – neu wella – mesurau diogelwch ar-leins.

A all ‘microdiwtorialau’ helpu i wella diogelwch ar-lein?

Cyhoeddwyd: 25 Medi 2023

Diweddarwyd diwethaf: 25 Medi 2023

Mae ‘microdiwtorialau’ yn amserol, yn benodol ac yn fyr, ac maen nhw’n dod yn fwy ac yn fwy cyffredin i’r rheini ohonom sy’n defnyddio dyfeisiau clyfar. Pan fyddwch chi’n llwytho ap i lawr, byddwch chi’n aml yn cael eich tywys drwy broses sy’n egluro sut i’w ddefnyddio. Byddwch chi’n cael gweld y prif nodweddion. Efallai y byddwch yn ymarfer eu defnyddio (fel sut i ‘sweipio’ i newid y sgrin)1. Rydych chi’n dysgu mewn dosau bach – drwy diwtorialau bach i ddatblygu eich ymwybyddiaeth, eich gallu a’ch cymhelliant i ddefnyddio’r nodwedd.

Cymedroli cynnwys mewn gwasanaethau o ddefnyddiwr i ddefnyddiwr ar-lein

Cyhoeddwyd: 14 Medi 2023

Diweddarwyd diwethaf: 14 Medi 2023

Prosesau Cymedroli Cynnwys - trosolwg o'r prosesau a'r cyfaddawdau wrth liniaru niwed.

Default effects and alert messages

Cyhoeddwyd: 14 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 14 Gorffennaf 2023

Rhoi hwb i ddiogelwch defnyddwyr ar-lein: Microdiwtorialau

Cyhoeddwyd: 7 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 7 Gorffennaf 2023

Evaluating recommender systems in relation to illegal and harmful content

Cyhoeddwyd: 6 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 6 Gorffennaf 2023

Ofcom commissioned Pattrn Analytics & Intelligence (Pattrn.AI) to examine possible methods for evaluating the impact of recommender systems. Ofcom wanted to understand the different ways in which online services could test whether their recommender system design choices were likely to increase or decrease the likelihood of their users encountering illegal and harmful content

Ysgogi defnyddwyr i roi gwybod am gynnwys a allai fod yn niweidiol

Cyhoeddwyd: 20 Mehefin 2023

Diweddarwyd diwethaf: 20 Mehefin 2023

Mae treialon mewnwelediad ymddygiadol yn dangos bod awgrymiadau ac ysgogiadau'n cynyddu rhoi gwybod am gynnwys o 2% i 22%

Yn ôl i'r brig