Arbed arian

Phones-Saving

Codi prisiau telegyfathrebiadau – beth yw eich hawliau?

Cyhoeddwyd: 20 Ionawr 2023

Diweddarwyd diwethaf: 19 Gorffennaf 2024

Many telecoms customers face rising costs for their home phone, mobile and broadband services in the next few months, as some providers increase their prices.

Ofcom’s guidance under General Condition C1 – contract requirements (January 2025)

PDF ffeil, 429.92 KB

Cyhoeddwyd: 19 Gorffennaf 2024

Diweddarwyd diwethaf: 19 Gorffennaf 2024

Communications Affordability Tracker

Cyhoeddwyd: 27 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 10 Gorffennaf 2024

Our latest research into the affordability of home broadband, mobile phone, landline and pay TV services.

Heb fedru talu bil?

Cyhoeddwyd: 13 Mawrth 2013

Diweddarwyd diwethaf: 3 Gorffennaf 2024

Cael trafferth talu eich biliau? Dyma wybodaeth i'ch helpu.

Tariffau cymdeithasol: Pecynnau band eang a ffôn rhatach

Cyhoeddwyd: 6 Mawrth 2024

Gall tariffau cymdeithasol ddarparu rhwyd ddiogelwch ar gyfer aelwydydd cymwys a allai fod yn ei chael hi'n anodd fforddio eu gwasanaethau band eang neu symudol.

Teithio tramor? Peidiwch ag anghofio gwirio'r taliadau crwydro

Cyhoeddwyd: 22 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 22 Chwefror 2024

Efallai y byddwch am fynd tramor cyn bo hir. Ond cyn i chi fynd, mae'n bwysig i chi fod yn ymwybodol o unrhyw daliadau y gallech o bosib fod yn eu hwynebu am ddefnyddio'ch ffôn symudol pan fyddwch y tu allan i'r DU.

Arbed arian ar eich biliau ffôn, band eang a theledu-drwy-dalu yn 2024

Cyhoeddwyd: 15 Ionawr 2024

Diweddarwyd diwethaf: 15 Ionawr 2024

Gyda'r Flwyddyn Newydd y tu ôl i ni erbyn hyn, mae llawer o bobl yn meddwl am ffyrdd o arbed arian yn 2024. Mae cyllidebau aelwydydd yn parhau i fod dan bwysau yng nghanol costau byw cynyddol - felly mae'n bwysig torri costau ar eich biliau ffôn, band eang a theledu-drwy-dalu os gallwch chi.

Fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu

Cyhoeddwyd: 12 Rhagfyr 2023

Diweddarwyd diwethaf: 12 Rhagfyr 2023

Mae sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar wasanaethau band eang sefydlog a gwasanaethau rhyngrwyd symudol yn flaenoriaeth i Ofcom. Rydyn ni am i bobl allu cael gafael ar wasanaethau o ansawdd uchel am brisiau y maen nhw’n gallu eu fforddio.

4.7 miliwn o gartrefi yn y DU wedi cael trafferth fforddio eu biliau telathrebu eleni

Cyhoeddwyd: 18 Rhagfyr 2020

Diweddarwyd diwethaf: 15 Awst 2023

Mae ymchwil newydd Ofcom yn datgelu'r heriau a'r dewisiadau anodd y mae llawer o gwsmeriaid telathrebu yn eu hwynebu eleni, ac mae angen i’r diwydiant gymryd camau pellach i gefnogi cwsmeriaid mewn trafferthion ariannol.

Mynd ar wyliau? Dyma awgrymiadau i osgoi bil crwydro symudol mawr

Cyhoeddwyd: 21 Gorffennaf 2022

Diweddarwyd diwethaf: 20 Gorffennaf 2023

Mae'n werth ystyried y camau y gallwch eu cymryd eich hun i leihau'r risg o wynebu bil mawr ar gyfer crwydro symudol. Dyma ychydig o awgrymiadau syml.

Yn ôl i'r brig