Meysydd electromagnetig

Spectrum-EMF

Electromagnetic field measurements near mobile base stations

Cyhoeddwyd: 25 Awst 2016

Diweddarwyd diwethaf: 28 Mehefin 2024

Requesting surveys of EMF emissions from mobile base stations

Cyhoeddwyd: 20 Mawrth 2024

Cwestiynau cyffredin am EMF

Cyhoeddwyd: 6 Mawrth 2024

Mae'r dudalen hon yn ateb rhai cwestiynau y gallai fod gennych am rôl Ofcom mewn perthynas â meysydd electromagnetig (EMF).

Egluro’r camsyniadau am 5G a’r coronafeirws

Cyhoeddwyd: 5 Mawrth 2024

Diweddarwyd diwethaf: 5 Mawrth 2024

Mae sïon a theorïau ar led sy’n honni bod cysylltiad rhwng 5G a lledaeniad y coronafeirws (Covid-19). Mae hyn yn gelwydd. Nid oes dim sail wyddonol na thystiolaeth gredadwy dros yr honiadau hyn.

Hysbysiad Cyffredinol o Gynnig i Amrywio Trwyddedau Deddf Telegraffiaeth Ddi-wifr

Cyhoeddwyd: 5 Ionawr 2024

Diweddarwyd diwethaf: 5 Ionawr 2024

Mae'r dudalen hon yn rhoi hysbysiad ein bod yn bwriadu amrywio telerau ac amodau'r holl ddosbarthiadau trwydded a nodir isod i gynnwys amod trwydded newydd sy'n gysylltiedig ag EMF.

EMF licence condition: what you need to know

Cyhoeddwyd: 1 Awst 2023

Diweddarwyd diwethaf: 1 Awst 2023

Ofcom has provided a set of FAQs and additional help on this page in light of the general notice of licence variation.

Cymorth gyda'ch trwydded sbectrwm

Cyhoeddwyd: 11 Gorffennaf 2024

Diweddarwyd diwethaf: 10 Gorffennaf 2023

Need help with your licence? This page provides useful information and links to support.

Cadw llygad ar ddiogelwch 5G

Cyhoeddwyd: 16 Mehefin 2023

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mehefin 2023

Dwywaith y mis, mae dau o beirianwyr sbectrwm Ofcom yn mynd i Belfast gyda'u hoffer i gyflawni tasg eithaf pwysig.

Diweddariad gan Ofcom ynghylch fandaliaeth 5G

Cyhoeddwyd: 27 Chwefror 2023

Diweddarwyd diwethaf: 17 Mawrth 2023

Cafwyd adroddiadau bod mastiau 5G mewn rhai rhannau o'r DU yn cael eu fandaleiddio a pheirianwyr telathrebu'n cael eu haflonyddu gan aelodau o'r cyhoedd.

Guidance on EMF compliance and enforcement

Cyhoeddwyd: 3 Tachwedd 2021

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

This page provides Ofcom's Guidance on EMF Compliance and Enforcement for licensees.

Yn ôl i'r brig