Defnydd arloesol o sbectrwm

Spectrum-Innovation

Consultation: Optimal use of 3.9 GHz spectrum

Cyhoeddwyd: 21 Mai 2024

We are proposing to make changes to UK Broadband Limited’s 3.9 GHz licence which authorises use of the 3925–4009 MHz frequency range.

Gweledigaeth ar gyfer rhannu’r sbectrwm 6 GHz uchaf rhwng gwasanaethau symudol a Wi-Fi

Cyhoeddwyd: 21 Mai 2024

Heddiw, mae Ofcom wedi nodi ei weledigaeth ar gyfer sut gallai’r defnydd o’r band sbectrwm 6 GHz uchaf gael ei rannu er mwyn galluogi gwasanaethau symudol a Wi-Fi, gan barhau i wasanaethu defnyddwyr presennol y band cymaint â phosibl.

Trwyddedau sbectrwm newydd i ysgogi arloesedd yn y DU

Cyhoeddwyd: 19 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 19 Chwefror 2024

Gall pobl yn y DU edrych ymlaen at dechnolegau newydd di-wifr yn y dyfodol diolch i newidiadau a wnaed heddiw gan Ofcom.

Review of Ofcom’s market-based approach to mobile spectrum management

Cyhoeddwyd: 11 Ionawr 2024

Diweddarwyd diwethaf: 11 Ionawr 2024

At the Government’s request, we have undertaken a review of our market based approach to allocating mobile spectrum licences.

Reflective surfaces in wireless networks

Cyhoeddwyd: 10 Ionawr 2024

Diweddarwyd diwethaf: 10 Ionawr 2024

Ofcom has produced a report on the potential role of reflective surfaces in future wireless communications in collaboration with Queen Mary University of London.

Paratoi ar gyfer 5G gwell a gwasanaethau di-wifr newydd ac arloesol

Cyhoeddwyd: 8 Tachwedd 2023

Diweddarwyd diwethaf: 8 Tachwedd 2023

Ofcom is today setting out the design of the auction for awarding licences for millimetre wave (mmWave) spectrum.

Gweithio gyda’n gilydd i alluogi arloesedd wrth rannu sbectrwm

Cyhoeddwyd: 2 Tachwedd 2023

Diweddarwyd diwethaf: 2 Tachwedd 2023

Ofcom recently had the privilege of hosting an event on hybrid sharing in the Upper 6 GHz spectrum band. The event brought together industry leaders, regulators, and academics to discuss the possibilities and challenges of allowing both Wi-Fi and mobile operators to share access to the band.

Call for input: Review of the use of fixed wireless links and spectrum implications

Cyhoeddwyd: 25 Hydref 2023

We are seeking input from stakeholders on their potential use of fixed wireless links (fixed links), and the decision factors that lead to selecting a fixed wireless link instead of an alternative technology.

Spectrum management for next generation wireless broadband: a discussion paper

Cyhoeddwyd: 18 Hydref 2023

Diweddarwyd diwethaf: 18 Hydref 2023

Discussion paper about spectrum management for next generation wireless broadband for flexible access and spectrum sharing. Puts forward the case for making changes at each stage of the spectrum management pipeline.

Cynigion newydd Ofcom i roi hwb i arloesedd di-wifr yn y DU

Cyhoeddwyd: 17 Awst 2023

Diweddarwyd diwethaf: 17 Awst 2023

Mae Ofcom yn cynnig ei gwneud yn haws i gwmnïau ac unigolion arloesi a lansio gwasanaethau di-wifr newydd, drwy newid sut y caniateir iddynt gael mynediad i'r sbectrwm radio.

Yn ôl i'r brig