Hygyrchedd (Teledu, radio ac ar-alw)

TV-accessibility

Code on television access services

Cyhoeddwyd: 12 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 15 Gorffennaf 2024

TV access services are additional facilities supplied by broadcasters that are designed to allow hearing and visually impaired consumers to gain access to TV content. The three access services are subtitling, audio description and signing

Adroddiad Hygyrchedd Canllawiau Rhaglenni Electronig (EPG) 2023

Cyhoeddwyd: 20 Mai 2024

Mae Amserlen Rhaglenni Electronig (‘EPG’) yn cael ei galw’n ‘amserlen teledu’ weithiau. Mae’n ddewislen ar y sgrin sy’n dweud wrth ddefnyddwyr pa raglenni teledu sydd ar gael ar eu setiau teledu ac mae’n rhoi cyfle iddyn nhw symud rhwng gwahanol sianeli a rhaglenni.

Gwasanaethau rhaglenni teledu ac ar-alw: Adroddiad ar wasanaethau mynediad – mis Ionawr i fis Rhagfyr 2023

Cyhoeddwyd: 17 Mai 2024

Mae’r adroddiad hwn yn nodi i ba raddau roedd sianeli teledu sy’n cael eu darlledu a gwasanaethau rhaglenni ar-alw wedi darparu is-deitlau, disgrifiadau sain a/neu iaith arwyddion (“gwasanaethau mynediad”, gyda’i gilydd) rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr 2023.

Sicrhau ansawdd gwasanaethau mynediad teledu ac ar-alw

Cyhoeddwyd: 15 Ebrill 2024

Mae Ofcom heddiw yn cyhoeddi newidiadau i'n Cod Gwasanaethau Mynediad a chanllawiau arfer gorau cysylltiedig i wella hygyrchedd rhaglenni teledu ac ar-alw i gynulleidfaoedd.

Usability and accessibility research

Cyhoeddwyd: 20 Mai 2024

Diweddarwyd diwethaf: 23 Hydref 2023

This section covers research into usability of devices and services, and accessibility, particularly in relation to older people and those with disabilities.

Adroddiad gwasanaethau mynediad teledu ar gyfer chwe mis cyntaf 2023

Cyhoeddwyd: 23 Hydref 2023

Diweddarwyd diwethaf: 23 Hydref 2023

I ba raddau y mae sianeli darlledu teledu a gwasanaethau rhaglenni ar-alw (ODPS) wedi cludo gwasanaethau mynediad yn 2023.

Gwasanaethau rhaglenni teledu ac ar-alw: Adroddiad ar wasanaethau mynediad ar gyfer chwe mis cyntaf 2022

Cyhoeddwyd: 20 Hydref 2022

Diweddarwyd diwethaf: 20 Hydref 2023

I ba raddau y mae sianeli darlledu teledu a gwasanaethau rhaglenni ar-alw (ODPS) wedi cludo gwasanaethau mynediad yn 2022.

Sicrhau ansawdd gwasanaethau mynediad teledu ac ar-alw

Cyhoeddwyd: 13 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 13 Gorffennaf 2023

Heddiw mae Ofcom yn ymgynghori ar newidiadau arfaethedig i'n Cod Gwasanaethau Mynediad a'r canllawiau arfer gorau cysylltiedig.

Adroddiad Hygyrchedd Canllawiau Rhaglenni Electronig (EPG) 2023

Cyhoeddwyd: 13 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 13 Gorffennaf 2023

Adroddiad blynyddol ar welliannau i bobl sydd â nam ar y golwg.

Datganiad: Sicrhau ansawdd gwasanaethau mynediad teledu ac ar-alw

Cyhoeddwyd: 13 Gorffennaf 2023

Mae'r datganiad hwn yn nodi newidiadau yr ydym wedi'u gwneud i god gwasanaethau mynediad teledu Ofcom ("y Cod") sy'n nodi'r gofynion statudol, a'r canllawiau arfer gorau cysylltiedig ("y Canllawiau") sy'n rhoi argymhellion ar sicrhau ansawdd a defnyddioldeb gwasanaethau mynediad.

Yn ôl i'r brig