Gwneud cais am drwydded darlledu radio

Cyhoeddwyd: 31 Ionawr 2023

Mae DAB graddfa fach yn dechnoleg arloesol sy'n darparu llwybr cost isel i wasanaethau cerddoriaeth masnachol, cymunedol ac arbenigol lleol ei ddarlledu ar radio digidol daearol i ardal ddaearyddol gymharol fach.

Mae nifer o amlblecsau DAB graddfa fach wedi bod yn rhedeg ar sail prawf dros y pum mlynedd diwethaf, ond mae Ofcom bellach yn hysbysebu trwyddedau radio amlblecs graddfa fach nad ydynt yn dreialon. Mae angen i orsafoedd radio sy'n dymuno darlledu eu gwasanaeth drwy amlblecs DAB graddfa fach wneud cais ar yr adeg briodol naill ai am drwydded Rhaglen Sain Ddigidol ('DSP') neu drwydded Rhaglen Sain Ddigidol Gymunedol ('C-DSP').

Gwnewch gais am drwydded radio amlblecs graddfa fach neu wasanaeth rhaglen sain digidol

Mae trwyddedau gwasanaeth cyfyngedig yn wasanaethau radio gydag ardal ddarlledu fach a ddefnyddir i ddarlledu mewn digwyddiadau, neu mewn lleoliadau diffiniedig ledled y DU. Mae enghreifftiau'n cynnwys:

  • gwasanaethau radio penodedig ar gyfer arsylwi crefyddol fel Ramadan;
  • gwasanaethau radio ar gyfer ysbytai a phrifysgolion;
  • traciau sain ar ffilmiau gyrru i mewn; a
  • sylwebaeth ar gyfer digwyddiadau.

Gwneud cais am drwydded gwasanaeth cyfyngedig

I gael y newyddion diweddaraf am radio cymunedol, gan gynnwys cael gwybod pryd rydym yn gwahodd ceisiadau yn ogystal â materion darlledu eraill, tanysgrifiwch i dderbyn ein diweddariadau darlledu trwy e-bost.


Y broses trwyddedu radio cymunedol

Deunyddiau arweiniad ac ymgeisio

Arweiniad radio cymunedol (PDF, 490.1 KB)

Ffurflen gais am drwydded radio cymunedol (DOCX, 917.4 KB)

Galw am ‘ddatganiadau o ddiddordeb’ mewn gwneud cais am drwyddedau radio cymunedol (PDF, 428.3 KB)

Mae'r dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig

Community radio sample licence (PDF, 507.8 KB)

Community Radio standard form licence for those permitted a fixed revenue allowance (FRA) only from on-air advertising and sponsorship income (PDF, 280.0 KB) 
Sample licence

Choosing a transmitter site for you Community Radio station (fideo YouTube Saesneg)

10 years of community radio licensing: Advice for licence applicants (PDF, 138.9 KB)

Community radio: volunteer input (PDF, 111.7 KB)
Guidelines for community radio stations that wish to use volunteer time as part of station turnover.


Datganiad: Ein cynlluniau ar gyfer gwahodd ceisiadau am drwyddedau radio cymunedol yn 2018 (PDF, 235.9 KB)

Gwahodd ceisiadau am drwyddedau radio cymunedol
(PDF, 230.9 KB)

Rhestrau ceisiadau ac ymgeiswyr (Saesneg yn unig) 

Our plans for inviting applications for community radio licences in 2018: list of areas (PDF, 197.4 KB)

Our plans for inviting applications for community radio licences in 2018 (PDF, 306.2 KB)

Call for ‘expressions of interest’ in applying for community radio licences (PDF, 411.0 KB)

Applications for  community radio licences in areas overlapping with existing services
Invitation to apply, list of applicants, application forms received.

Applications for community radio licences in currently unserved areas
Invitation to apply, list of applicants, application forms received.

Dyfarniadau Trwydded (Saesneg yn unig)

Four community radio licence awards: January 2020 (PDF, 162.8 KB)

Four community radio licence awards: December 2019 (PDF, 169.7 KB)

Rhoi pedwar trwydded radio cymunedol: Rhagfyr 2019 (PDF, 171.7 KB)

Two community radio licence awards: July 2018 (PDF, 160.4 KB)

Two community radio licence awards: May 2018 (PDF, 162.1 KB)

Eight community radio licence awards: April 2018 (PDF, 346.5 KB)

Eight community radio licence awards: March 2018 (PDF, 174.8 KB)

Four community radio licence awards: February 2018 (PDF, 521.1 KB)

Six community radio licence awards: January 2018 (PDF, 166.6 KB)

Seven community radio licence awards: December 2017 (PDF, 168.9 KB)

Nine community radio licence awards: October 2017 (PDF, 626.7 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

As existing commercial analogue radio licences approach their expiry date, our general approach is to issue a "pre-advertisement", inviting current or potential licensees to declare their intentions to apply. If more than one applicant declares an interest, we will issue a full re-advertisement of the licence and assess these according to our criteria. We will also advertise any licences that become available, for example if surrendered by the current licence holder.

Planned timetable for the re-advertisement of local analogue commercial radio licences 2019/20 and the advertisements, applications and awards

Pre-advertisements and re-advertisements

See current and recent commercial radio licence applications and awards .

Application forms

Local analogue commercial radio standard form licence (Broadcasting Act) (PDF, 509.9 KB)

Local analogue commercial radio standard form licence (Wireless Telegraphy Act) (PDF, 87.1 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Radio Licensable Content Service (RLCS) application form (DOC, 186.0 KB)
Satellite and/or cable broadcasting applications

Radio Licensable Content Service (RLCS) guidance (PDF, 183.2 KB)
Information for satellite and cable applicants

Radio Licensable Content Service (RLCS) guidance (RTF, 2.1 MB)
Available in RTF format information for satellite and cable applicants

Radio Licensable Content Service (RLCS) standard form licence (PDF, 442.7 KB)

Ffordd symlach o sefydlu gwasanaeth radio yw dechrau gorsaf radio ar y rhyngrwyd/mewnrwyd. Nid ydym yn rheoleiddio gwasanaethau radio ar-lein yn unig, ac felly nid oes angen trwydded gan Ofcom ar y gorsafoedd hyn.

Fodd bynnag, i chwarae unrhyw gerddoriaeth ar orsaf ar-lein, bydd angen y trwyddedau perthnasol arnoch gan yr asiantaethau casglu breindal cerddoriaeth, PPL a PRS for Music. Mae'r sefydliadau hyn yn gweithredu ar wahân i Ofcom, a bydd angen i chi gysylltu â nhw'n uniongyrchol i weld a oes unrhyw ofynion a chostau ychwanegol.

Datganiad wedi'i gyhoeddi 25 Hydref 2021

Heddiw, mae Ofcom yn gwahodd ceisiadau (PDF, 573.9 KB) am Drwydded 'Gwasanaeth Ychwanegol' radio cenedlaethol o fis Mawrth 2022 tan fis Ebrill 2031.

Mae gwasanaethau ychwanegol yn defnyddio'r capasiti dros ben o fewn signalau sy'n cludo gwasanaethau darlledu sain ar amleddau penodol. Mae Ofcom yn trwyddedu un drwydded Gwasanaethau Ychwanegol: y drwydded a ddelir gan INRIX UK Ltd - yn defnyddio capasiti dros ben o'r amleddau a ddefnyddir i ddarlledu Classic FM i drawsyrru gwybodaeth am draffig a theithio ar ffyrdd i ddyfeisiau llywio mewn ceir. Bydd y drwydded hon yn dod i ben ar ddiwedd mis Chwefror 2022.

Rydym yn bwriadu darparu trwydded newydd pan ddaw'r drwydded bresennol i ben. Heddiw, yn dilyn ymgynghoriad, rydym wedi nodi telerau a nodweddion y drwydded newydd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 3:00pm ar 12 Ionawr 2022.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Compliance checklist for radio broadcast content (PDF, 161.0 KB)

Yn ôl i'r brig