Bwletinau darlledu ac ar alwad

13 Ionawr 2020

Mae’r Bwletin Darlledu ac Ar Alwad yn adrodd canlyniadau'r ymchwiliadau i’r posibilrwydd o dorri codau a rheoliadau Ofcom yng nghyswllt rhaglenni teledu, radio a fideo ar alwad; yn ogystal ag amodau’r drwydded y mae’n rhaid i ddarlledwyr sy’n cael eu rheoleiddio gan Ofcom gydymffurfio â nhw.

Mae’n bolisi gan Ofcom i ddisgrifio’n llawn cynnwys rhaglenni teledu, radio a fideo ar-alwad. Mae'n bosibl felly y bydd rhywfaint o’r iaith a’r disgrifiadau a ddefnyddir yn y Bwletinau Darlledu ac Ar Alwad yn achosi tramgwydd.

Materion blaenorol y bwletin Darlledu ac Ar Alwad

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?