Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Trwyddedau darlledu gwasanaethau teledu

Ofcom is responsible for licensing all UK commercial television services. This section contains information for licensees, including guidance notes and updates, as well as application forms and a list of current Ofcom TV broadcast licensees.

Featured content