Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dyma'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am y broses drwyddedu ar gyfer gorsafoedd radio cymunedol, digidol ac analog.

Hefyd yma cewch chi'r diweddariadau radio diweddaraf, yn ogystal â gwybodaeth am fformatau gorsafoedd radio a Thrwydeddau Gwasanaeth Rhywstredig (RSLs).

Featured content

Gwneud cais am drwydded darlledu gwasanaethau radio

Dod o hyd i apwyntiadau trwyddedau diweddar, ffurflenni cais a manylion sut i wneud cais.

Chwilio am fanylion gorsaf radio

Manylion cyswllt, mapiau darpariaeth a manylion fformatau gorsafoedd neu ymrwymiadau allweddol.

Diweddariadau Darlledu Gwasanaethau Radio

Monthly roundup of licensing activity, including licence awards and revocations, and invitations to apply for newly advertised licences

Newid eich trwydded radio

Licence extensions, renewals and changes to formats or key commitments