Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Dyma'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am y broses drwyddedu ar gyfer gorsafoedd radio cymunedol, digidol ac analog.

Hefyd yma cewch chi'r diweddariadau radio diweddaraf, yn ogystal â gwybodaeth am fformatau gorsafoedd radio a Thrwydeddau Gwasanaeth Rhywstredig (RSLs).

Featured content