Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dyma'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am y broses drwyddedu ar gyfer gorsafoedd radio cymunedol, digidol ac analog.

Hefyd yma cewch chi'r diweddariadau radio diweddaraf, yn ogystal â gwybodaeth am fformatau gorsafoedd radio a Thrwydeddau Gwasanaeth Rhywstredig (RSLs).

Featured content