Datganiad: Gweithredu'r Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd newydd

  • Dechrau: 27 Hydref 2020
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 30 Tachwedd 2020

Cyhoeddwyd y datganiad ar 17 Rhagfyr 2020

Ym mis Hydref 2020, gwnaethom gadarnhau pecyn o mesurau gwarchod cwsmeriaid newydd sy'n gweithredu newidiadau i reolau Ewropeaidd. Ar yr un pryd, ymgynghorwyd ar rai mân newidiadau i'n rheolau presennol, er mwyn sicrhau eglurder a chysondeb yn y derminoleg a'r diffiniadau a ddefnyddir ynddynt. Ymgynghorwyd hefyd ar rai mân newidiadau i adlewyrchu diwedd y cyfnod pontio o dan Gytundeb Ymadael yr UE.

Heddiw rydym wedi cyhoeddi ein penderfyniadau terfynol ar y mân newidiadau hyn, yn ogystal â'n hysbysiad terfynol o'r newidiadau rydym yn eu gwneud i'n rheolau rheoleiddio i weithredu'r amddiffyniadau cwsmeriaid yng y Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd a fersiynau cyfunol diwygiedig o'n rheolau.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
[A response to minor changes consultation] BT (PDF File, 486.7 KB) Sefydliad
[A response to minor changes consultation] FCS (PDF File, 145.4 KB) Sefydliad
[A response to minor changes consultation] Openreach (PDF File, 236.2 KB) Sefydliad
[Response to further consultation] BT (PDF File, 204.9 KB) Sefydliad
[Response to further consultation] Business carrier coalition (PDF File, 122.3 KB) Sefydliad