Ymgynghoriad: Dyfodol rheoleiddio gwasanaethau y telir amdanynt drwy'r ffôn

  • Dechrau: 21 Tachwedd 2023
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 23 Ionawr 2024

Gall defnyddwyr gyrchu amrywiaeth o wasanaethau rhyngweithiol trwy ei ffonau llinell dir a symudol, cyfrifiaduron a theledu digidol. Pan godir tâl am y gwasanaethau hyn trwy fil ffôn y cwsmer, maent yn cael eu galw'n wasanaethau y telir amdanynt drwy'r ffôn. Maent yn cynnwys rhoddion i elusennau drwy neges destun, ffrydio cerddoriaeth, cymryd rhan mewn cystadlaethau darlledu, ymholiadau'r llyfr ffôn, pleidleisio ar sioeau doniau ar y teledu a phrynu o fewn apiau. Cyfeirir at y gwasanaethau hynny yn gyffredin hefyd fel gwasanaethau cyfradd premiwm (premium rate services - PRS).

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach yn nodi ein cynigion, i bob pwrpas i drosglwyddo swyddogaethau rheoleiddio’r PSA i Ofcom, gan gynnwys newidiadau arfaethedig cysylltiedig i reoleiddio CPRS. O dan y cynigion hyn, bwriadwn dileu ein cymeradwyaeth o God 15 a'i disodli â'n set ein hunain o reolau mewn gorchymyn y bwriadwn ei wneud o dan adran 122 o’r Ddeddf (Gorchymyn PRS drafft). Pan ddaw’r Gorchymyn PRS i rym, bydd Ofcom yn cymryd cyfrifoldeb o ddydd i ddydd fel rheoleiddiwr a gorfodwr rheoleiddio PRS.

Ymateb i'r ymgynghoriad

Cyflwynwch ymatebion gan ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriad (ODT, 50.7 KB) (Saesneg yn unig).


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
A2B Telecom Ltd (PDF File, 245.1 KB) Sefydliad
Action 4 Limited (PDF File, 200.2 KB) Sefydliad
Association for Interactive Media and Micropayments (PDF File, 744.7 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 209.0 KB) Sefydliad
British Red Cross (PDF File, 154.4 KB) Sefydliad